Autor Societat
24 Agost 2019 a 10:00

Les oficines d’atenció a la víctima fan 39.924 actuacions anuals

3 actuacions de mitjana per a cada víctima

Informació Víctima //Infografia Conselleria Justícia

Informació Víctima //Infografia Conselleria Justícia

 

Les oficines d’atenció a la víctima del delicte (OAVD) del Departament de Justícia han registrat un total de 39.924 actuacions durant l’any 2018, un 26 % més que l’any 2017, que va tancar amb 31.644.
La demarcació que registra una xifra més elevada ha estat Barcelona (25.110) -amb un 63 % del total-,  seguida de Tarragona (4.366), Girona (4.301), Lleida (3.651) i Terres de l’Ebre (1.555). També s’han realitzat 941 actuacions des de fora de Catalunya.

Actuacions realitzades per  les oficines

 
2017
2018
2019 (fins al 30/06)
Barcelona
20.595
25.110
13.153
Girona
3.148
4.301
2.413
Lleida
2.609
3.651
1.678
Tarragona
3.783
4.366
2.421
Terres de l’Ebre
638
1.555
754
Fora de Cat.
871
941
511
Total
31.644
39.924
20.930
 

Víctimes ateses per les oficines

 
2017
2018
2019 (fins al 30/06)
Barcelona
5.700
7.252
4.397
Girona
1.124
1.489
976
Lleida
825
1.021
616
Tarragona
1.086
1.495
974
Terres de l’Ebre
208
450
249
Fora de Cat.
247
245
131
Total
9.190
11.952
7.343
Les víctimes ateses durant el 2018 han arribat a les 12.000. Les oficines realitzen entre 3 i 4 actuacions de mitjana per a cada víctima. L’any 2017, les oficines van donar suport a 9.190 víctimes; per tant, hi ha hagut un increment d’un 30 % de persones ateses.
 

L’Oficina d’Atenció a la Víctima

A Catalunya hi ha cinc oficines d’atenció a la víctima – a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. Les víctimes de delictes s’hi poden adreçar per informar-se dels seus drets des d’abans d’interposar la denúncia fins a la resolució judicial. Per exemple, sobre l’assistència jurídica gratuïta, la sol·licitud d’ordres de protecció, els ajuts econòmics o la situació penitenciària de l’agressor quan la víctima té una ordre de protecció. L’Oficina també proporciona suport emocional i psicològic i ofereix un servei d’acompanyament a judici per a les víctimes vulnerables. Les oficines són, a més, el punt de coordinació de les ordres de protecció.
L’objectiu principal és promoure els drets de les víctimes, fer de pont amb les instàncies judicials que intervenen en el procés i prestar una atenció integral que eviti la revictimització, minimitzi les seqüeles i potenciï la recuperació psicosocial.

El Servei d’Atenció Telemàtica

A més d’aquestes oficines repartides pel territori, aquelles persones que siguin o se sentin víctimes d’un delicte també es poden adreçar al Servei d’Atenció Telemàtica a la Víctima del Delicte. Aquest servei gratuït i especialitzat es va posar en marxa l’any 2017 i actualment està gestionat per la Creu Roja. L’objectiu és complementar la feina de les oficines i és un canal alternatiu d’informació, assessorament, atenció i suport per a víctimes i derivar-les, si escau, a altres recursos i serveis.
Hi treballa un equip de professionals format per psicòlegs, criminòlegs, treballadors i educadors socials que atén des de les 8 h del matí fins a les 10 h de la nit.  Els usuaris s’hi poden adreçar en català, castellà, anglès, francès, alemany i àrab, tant per telèfon (900 12 18 84) com a través del correu electrònic infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat.
L’any 2018 aquest servei va rebre 3.776 consultes, de les quals 3.242 van ser per telèfon i 534 es van efectuar a través del correu electrònic. L’increment respecte del 2017 -que va tancar un total de 2.453 consultes telemàtiques registrades- ha estat del 54 %. En el primer semestre d’aquest 2019 han estat 2.000 les consultes fetes.
Els usuaris –el perfil dels quals respon a una dona (66 %) nacional (76 %) d’entre 40 i 50 anys (19 %) –  s’hi adrecen, entre d’altres, per rebre informació sobre com interposar una denúncia (55 %), sobre els serveis d’assistència i suport disponibles (27 %) i, en proporció molt menor, sobre el Servei d’Orientació Jurídica (9,6 %). La majoria han estat víctimes de robatoris (36 %)  o violència de gènere (14 %).
Switch to mobile version