Autor Societat
7 Març 2019 a 10:00

La Diputació commemora el 8 de març reivindicant “Municipis feministes”

Campanya institucional pel Dia Internacional de les dones

Municipis Feministes// cartell diba

Municipis Feministes// cartell diba

La Diputació de Barcelona commemora el 8 de març, Dia Internacional de les dones, a través d’una campanya institucional, que enguany porta per lema “Municipis feministes“, en la qual es vol donar força a l’articulació d’agendes feministes que impulsin polítiques locals transformadores i interseccionals mitjançant sinèrgies i estratègies compartides. Per això, posa a disposició dels ajuntaments diversos materials i recursos per facilitar-los la tasca de difusió i proporcionar a la ciutadania elements de reflexió entorn d’aquestes qüestions.

L’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona té per finalitat donar suport a tots els ens locals de la demarcació perquè puguin desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere i articular una resposta integral vers la violència masclista per tal d’avançar en la seva erradicació.

La Diputació de Barcelona dona suport als municipis amb l’elaboració de Protocols d’actuació en violències masclistes (locals i comarcals). Es tracta d’una eina que serveix de model d’intervenció compartit i de marc de referència tècnic i metodològic per a la coordinació interna en els diferents serveis municipals, i també externa, entre els serveis i institucions implicats.

També treballa en Plans locals de prevenció de violències masclistes, un document que marca les línies estratègiques, les eines de sensibilització i les accions de prevenció a desplegar en un territori durant un període de temps concret.

Així mateix, la Diputació realitza Protocols interns d’actuació davant l’assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere a l’àmbit laboral per garantir, de forma real i efectiva, la no-discriminació i el ple exercici de les persones en matèria d’ocupació i per a la prevenció, detecció i actuació davant d’aquests tipus de casos; i Protocols d’actuació davant l’assetjament sexual en espais públics d’oci, adreçats a revisar i dissenyar les programacions d’activitats en els espais públics i entorns d’oci (festes locals, celebracions, tradicions, festivals, actuacions musicals, oci nocturn, etc.) des de la perspectiva de gènere, i preveure actuacions en el cas que es produeixin violències sexuals en aquests espais o contextos.

Per tal de facilitar als ens locals l’elaboració d’aquests documents, la Diputació de Barcelona ha editat la Guia per a l’elaboració de protocols davant les violències sexuals en espais públics d’ocidisponible a la Llibreria de la Diputació de Barcelona.

Switch to mobile version