Autor Societat
2 Febrer 2019 a 15:00

Sinistralitat Gener 2019: Indicadors viaris

9 persones mortes en 9 accidents

Camió accidentat // Foto: @bombers

Camió accidentat // Foto: @bombers

Des de l’1 fins al 31 de gener de 2019, 9 persones han mort en 9 accidents mortals a les carreteres catalanes. Això representa un decrement del 36% de la xifra de morts i dels accidents mortals respecte el mateix període de l’any passat.
2010
2018
2019
Accidents Mortals
15
14
9
Morts
18
14
9
Accidents amb M o FG
62
49
42
Ferits Greus
64
41
40
De les 9 persones mortes, 2 són motoristes i 1 és un vianant.
2010
2018
2019
Lleugers
12
5
6
Furgoneta
3
1
0
Pesants
1
3
0
Moto o Ciclomotor
2
4
2
 Vianant  0  1  1
 Total  18  14  9
Pel que fa al tipus d’accident, els accidents amb un sol vehicle implicat han disminuït un 60% respecte al mateix període de l’any passat, passant de 5 l’any 2018 a 2 aquest any, i destaca també la disminució de les sortides de via. Els atropellaments es mantenen estables, amb un vianant mort atropellat.
2010
2018
2019
Altres
0
0
1
Atropellament
0
1
1
Bolcada a la calcada
2
0
0
Col.lisió d’un vehicle contra un obstacle de la calcada
1
0
0
Col.lisió de vehicles en marxa
12
7
5
Sortida de la calcada sense especificar
0
6
2
Total
18
14
9
Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, destaca que 4 dels 9 morts en accident tenen més de 74 anys.
I pel que fa als dies de la setmana, 4 dels 9 accidents mortals han passat dins la franja dilluns-dijous.
PER DEMARCACIONS
 
A la demarcació de Barcelona, és on més ha disminuït el nombre de víctimes mortals, passant de 4 l’any passat a 1 aquest any. Es tracta d’un descens del 75%.

 

Switch to mobile version