Autor Sanitat
15 Febrer 2019 a 10:00

L’epidèmia de grip inicia el descens a Catalunya

Se situa als 298 casos per 100.000 habitants

Finalitza l'epidèmia de grip a Catalunya // Imatge del web de l'Intitut Català de la Salut

Finalitza l’epidèmia de grip a Catalunya // Imatge del web de l’Intitut Català de la Salut

L’activitat gripal a Catalunya disminueix per primera vegada aquesta temporada tot i que es manté a nivells moderats en algunes regions. La taxa d’incidència s’ha situat entre el 4 i el 10 de febrer als 298 casos per 100.000 habitants, lleugerament inferior respecte la setmana anterior quan es va arribar al pic epidèmic amb 329 casos per 100.000 habitants.

Segons el Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), les taxes d’incidència disminueixen en tots els grups d’edat, excepte en la franja dels 5 als 14 anys que incrementen lleugerament situant-se per sobre de la tendència mitjana de les temporades anteriors.
En aquesta setmana, del 4 al 10 de febrer, hi ha hagut 43 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip als hospitals de la xarxa sentinella i des de l’inici de la temporada, a principis d’octubre, un total de 701. El 74% tenen algun factor de risc i el 74,3% dels casos no estan vacunats.
Segons el model predictiu elaborat amb dades corresponents a la setmana 6 (del 4 al 10 de febrer) l’activitat gripal durant les setmanes 7 i 8 disminuirà en general i en algunes regions es podria assolir un nivell baix d’activitat epidèmica.
Aquestes són algunes de les dades destacades del PIDIRAC (temporada gripal 2018-2019), elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
Activitat als centres sanitaris
Durant la setmana del 4 al 10 de febrer 2019, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 73.876 urgències, de les quals 7.943 han requerit ingrés hospitalari (10,75% del total). Respecte la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han augmentat un 0,01% i els ingressos hospitalaris han disminuït un 0,70%. En comparació amb la mateixa setmana de l’any 2018, l’activitat urgent ha augmentat un 11,32% i el nombre d’ingressos ha disminuït un 1,59%.
Del total de les urgències ateses als hospitals, el 77,92% són pacients adults (57.563), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (16.302). En relació amb la setmana anterior ha augmentat un 0,03% la proporció de pacients pediàtrics.
Durant aquesta setmana els hospitals han atès un total de 27.335 visites de nivell de prioritat I, II i III, és a dir, de major gravetat, que representen un 37,00% del total de les urgències, un 1,14% menys que la setmana anterior.
Pel que fa als equips d’atenció primària, durant la setmana 4 al 10 de febrer 2019, s’han atès un total de 936.100 visites, un 0,88% més que la setmana anterior. Del total de visites realitzades aquesta setmana, 902.418 s’han fet als centres d’atenció primària  i 33.682 al domicili del pacient.
Per grups d’edat, l’11,30% de les visites han estat d’infants de fins a 15 anys; el 50,60% d’adults d’entre 15 i 65 anys i el 38,09% restant de persones majors de 65 anys. En comparació amb la mateixa setmana de l’any anterior, els equips d’atenció primària han fet un 15,91% més de visites.
Pel que fa als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) durant la setmana del 4 al 10 de febrer 2019 han atès un total de 24.035 visites, un 1,41% menys que la setmana anterior.
Finalment, el 061 CatSalut Respon ha atès 36.780 casos aquesta setmana dels quals 2.319 han requerit l’atenció d’un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa un descens dels casos d’un 3,97% i un descens de les visites domiciliàries del 4,37%.
Principals actuacions
Les millores previstes per aquest hivern s’emmarquen en el desplegament del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017. Per respondre a aquest increment d’activitat estacional, i tal i com es va fer l’any passat, s’han posat en marxa 23 plans d’acció territorials que tenen com a objectiu que l’atenció continuada i urgent s’ajusti millor a les necessitats assistencials específiques de les persones de cada territori, per aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i garantint la millor qualitat possible.
Aquests plans constitueixen la concreció, en cada àmbit territorial, de les accions que caldrà desenvolupar a mesura que pugui augmentar la pressió assistencial i realitzen una descripció dels recursos territorials, l’organització, l’activitat i les diferents actuacions que es preveu realitzar per fer front al període hivernal. Els plans s’aproven, cadascun en el seu àmbit territorial, per part del Comitè operatiu d’urgències i emergències (COUE) formats per professionals sanitaris que intervenen en el procés d’atenció a les urgències del territori: hospitals, CAP, CUAP, centres sociosanitaris i SEM.
Mesures de prevenció
La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d’unes bones pràctiques d’higiene, com rentar-se les mans de manera regular.
Per a més informació es recomana trucar al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. I també al web de Canal Salut.
És important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.
Switch to mobile version