Autor Economia
27 Gener 2019 a 15:00

Propostes de Cecot, Autoocupació i BANC

Per impulsar el marc de les Startups a Espanya

Cedem viver d'empreses Sant Cugat// Foto Cedem

Cedem viver d’empreses Sant Cugat// Foto Cedem

BANC, la patronal Cecot i la fundació Autoocupació han remès a la ministra d’Economia i Empresa, Nadia Calviño, un document de propostes i mesures concretes per al reconeixement, foment i incentiu de l’ecosistema de Startups. El document s’emmarca en el termini de consulta pública prèvia a l’elaboració del text de l’avantprojecte de “Llei de foment de l’ecosistema de Startups” que està impulsant el Gobierno d’Espanya i, segons el Ministerio, l’objecte de la Llei és el de convertir Espanya en un país emprenedor a l’avantguarda europea de l’emprenedoria, la generació d’ocupació i el creixement econòmic sostenible.

D’una banda, el document desenvolupa una proposta de mesures de reconeixement i foment de les Startups com a empreses de recent creació que cobreixen necessitats socials i econòmiques, que parteixen de valors favorables al talent i la meritocràcia, i que de la mateixa manera, contribueixen a la internacionalització de l’economia, atreuen important inversió financera i de talent estranger, ofereixen una sortida professional als joves i incentiven les vocacions en capacitats i habilitats necessàries en el mercat laboral actual i futur. D’altra banda, inclou mesures fiscals, laborals, mercantils i societàries que podrien ser adequades per a incentivar les Startups i millorar les seves vies de finançament tenint en compte l’efecte positiu que imprimeixen en l’economia com a impulsores de la productivitat, la creació d’ocupació, la competitivitat i el desenvolupament d’una cultura empresarial d’esforç a mig-llarg termini.

Cecot i Autoocupació, com deganes a Espanya en la creació de la primera xarxa de Business Angels, van crear al seu dia la primera Fundació Espanyola anomenada ESBAN, Espanya Business Angels per a la difusió del concepte i la creació a Espanya d’una gran xarxa territorial que impulsés les Startups. Han estat impulsores des dels òrgans de govern de la xarxa europea EBAN i fundadores a Dubai de la xarxa mundial.

A través de l’BANC, les dues entitats han estat reconeguts des de fa més de quinze anys, per les autoritats catalanes, espanyoles i europees com un dels agents més qualificats i dinàmics en l’elaboració de propostes d’impuls i, juntament amb el despatx Garrigues , han generat informes i documents, algun dels quals va ser el fonament de les deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF de les inversions individuals que van adoptar Catalunya i amb posterioritat Madrid, seguit fins a l’actualitat per més de 11 comunitats autònomes.

Durant tots aquests anys Cecot i Autoocupació han insistit a les diferents forces polítiques i governs en la necessitat de crear aquest marc d’impuls i en un parell d’ocasions, el Congrés, de forma unànime, ha recollit la seva proposta d’instar el Govern en funcions a desenvolupar una proposta legislativa per aconseguir els objectius que l’actual Govern s’ha proposat posar en marxa.

La Cecot i Autoocupació consideren que les Startups exerceixen en l’actualitat un paper fonamental en l’economia espanyola i en el conjunt de la Unió Europea constituint una font important d’ocupació. “Les empreses Startups i l’esperit emprenedor resulten vitals per a la millora de l’economia espanyola en la mesura que constitueix un dels pilars bàsics de la innovació, la competitivitat i el creixement econòmic. En aquest sentit, si bé Espanya és un país amb una important cultura emprenedora, el nombre d’emprenedors decidits a convertir-se en nous empresaris és encara reduït “, afirmen les entitats en el document de propostes.

L’obtenció de suport financer per part dels emprenedors que desitgen crear la seva empresa Startup o invertir en una etapa de creixement de la mateixa segueix sent encara una assignatura pendent. Per aquest motiu la Cecot i Autoocupació han vehiculat les propostes per al projecte de Llei a través de la figura dels Business Angels, normalment empresaris, directius d’empresa, estalviadors o emprenedors amb èxit, interessats en aportar recursos financers a les Startups, amb el objectiu d’obtenir un benefici a mig termini i transferir els seus coneixements als nous emprenedors. Aquestes noves fórmules de finançament, dinamitzades per les xarxes de business angels, estan destinades a Startups com iniciatives empresarials d’alt risc (una majoria de les iniciatives acaben tancant sense aconseguir els seus objectius empresarials) i expectatives de beneficis rellevants a mitjà i llarg termini, ja que aquests socis renuncien normalment a la recuperació periòdica del capital ia la percepció d’interessos o dividends a canvi de l’expectativa d’obtenir importants plusvàlues en la venda de les participacions a mig i llarg termini.

Podeu descarregar aquí el document de propostes i aportacions a la consulta pública prèvia a l’elaboració del text de l’avantprojecte de “Llei de foment de l’ecosistema de Startups”.

Switch to mobile version