Autor Economia
15 Desembre 2018 a 15:00

Valoració de PIMEC sobre l’IPC del mes de novembre

Valora positivament la moderació de la inflació

PIMEC IPC Novembre18// Pimec

PIMEC IPC Novembre18// Pimec

Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum (IPC) publicades per l’INE:

PIMEC valora de forma positiva la moderació de la inflació, en l’actual context de creixement econòmic, creació d’ocupació i reducció de l’atur, encara que sigui conseqüència de l’evolució de variables sobre les quals tenim poca incidència, com són els preus dels carburants i combustibles.

Els preus al novembre es moderen fins l’1,9% a Catalunya, cinc dècimes per sota els registrats el mes anterior. En conseqüència s’observa una reducció en el seu ritme de creixement destacable.

Aquesta tendència està directament relacionada amb el menor augment  de preus dels productes energètics, benzines i electricitat. Els preus dels carburants i combustibles augmenten 9,2% en relació a un any enrere (l’octubre l’increment va ser del 13,8%) i els de la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua ho fan en un 4,3% (el mes passat l’augment era del 6,8%).

Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent continua en uns registres més moderats, de l’1,0% a Catalunya.

Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals del transport (3,5%) i de l’habitatge (3,4%), relacionat amb els subministraments de la llar.

Contràriament, moderen el creixement dels preus del parament de la llar (0,6%), el vestit i calçat (1,0%), l’ensenyament (1,1%) i el lleure i la cultura (-0,6%).

En relació a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada espanyola se situa tres dècimes per sota (1,7% i 2,0%, respectivament). Aquest registre, canvia la dinàmica observada en els mesos anteriors la qual cosa comporta que, aquest menor creixement dels preus pot incidir de forma positiva en la competitivitat respecte als països europeus.

En una situació de creixement econòmic (proper al 3%), de creació d’ocupació (l’afiliació total augmenta d’un 2,9%) i de reducció de l’atur (del -6,6% en termes interanuals), PIMEC valora de forma positiva la moderació de la inflació. En aquest sentit, cal valorar que l’actualització salarial, referenciada a l’IPC, que s’hagi pogut pactar en la negociació col·lectiva no suposarà efectes negatius per la competitivitat de les empreses.

Switch to mobile version