Autor Societat
22 Desembre 2018 a 10:00

FGC només utilitzarà energia elèctrica d’origen renovable

A partir de 2019

Ricard Font Marta Subira // Foto;FGC

Ricard Font Marta Subira // Foto;FGC

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, i la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, han presentat l’Estratègia contra el canvi climàtic 2019-2021 de la companyia.

L’estratègia de Ferrocarrils estableix els eixos d’ambientalització per implantar amb l’horitzó posat en l’any 2021, orientats a reduir l’impacte ambiental de l’empresa, no només de la producció dels serveis de transport i turístics que ofereix sinó també des de la vessant de la gestió interna.
En aquest document, Ferrocarrils es compromet a incorporar en la seva estratègia empresarial la preservació del medi ambient, eliminant o reduint els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que pugui generar l’exercici de la seva activitat, així com treballar en l’àmbit de l’economia circular per tal de reduir i ser més eficients en l’ús de recursos, conservar la biodiversitat i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
D’aquesta manera, l’Estratègia ha de permetre a Ferrocarrils assolir els objectius següents:
2018
Objectiu 2021
Energia renovable
0% certificada verda
100% certificada verda el 2019
Energia solar
0%
50%
Ús de llums LED
36% de les estacions de tren
100% de les estacions de tren
Flota de vehicles elèctrics
12%
100%
Ús del gasoil (locomotores)
450,63 Tn de CO2
150 Tn CO2
Vestíbuls amb espais de comerç electrònic
10%
100%
Punts de recàrrega per a cotxes elèctrics
6
31 (X5)
Espais d’intermodalitat als P&R per a vehicles elèctrics
11%
100%
Consum d’aigua monitoritzat
a línies metropolitanes
80,39%
100%
Petjada de carboni de la flota de vehicles d’FGC
218 Tn de CO2
0 Tn de CO2
Reutilització del balast
0%
100%
Actuacions pedagògiques de foment de la biodiversitat
a 2 estacions de muntanya
a les 5 estacions de muntanya
Acords amb Parcs Naturals
Cap
Tots els parcs naturals de les estacions
Geoparcs
Geoparc de Montserrat
El president d’FGC ha destacat que “com a companyia estem dissenyat una estratègia que persegueix fer front a  tres reptes que tenim com a país als quals volem contribuir a donar-hi resposta: el repte de la globalització, el desafiament tecnològic i la lluita contra el canvi climàtic i per la millora de la qualitat de l’aire”. En aquest sentit, Font ha afegit que “avui parlem dels tres reptes posant l’accent en el tercer, que és global i que té en la tecnologia part de les seves respostes. Sempre hem parlat d’equilibri territorial i de la contribució del transport públic i de les infraestructures a assolir-lo. Ara també volem parlar d’equilibri ecològic i de com FGC esdevé un factor que contribueix a aquest equilibri”.
 
Ricard Font ha confirmat que “l’Agenda de millora ambiental que avui presentem vol ser una referència com a empresa pública que aposta no només pels valors ecològics sinó per ser conseqüent i dur-los a la pràctica de manera immediata. De fet, dur-los a la pràctica és l’autèntic valor, contribuir a la transició ecològica de Catalunya.,  contribuir a un model de generació elèctrica a Catalunya a partir de fonts d’energia renovable,  contribuir a la consolidació d’un model d’economia circular i contribuir a la reducció de la contaminació a l’Àrea Metropolitana”. El president d’FGC ha assenyalat que l’estratègia ha de servir perquè Ferrocarrils passi a l’acció en els propers anys i es marqui objectius concrets que haurem de complir per tal de reduir considerablement el nostre impacte ambiental i implementar les pràctiques de l’economia circular”.
Font ha concretat que “on incidirem més és en el foment de l’ús de les energies renovables i en la reducció de la petjada de carboni. En el concurs per al subministrament d’energia per a l’any 2019, tant a les línies metropolitanes com a les estacions de muntanya, el 100% de l’energia subministrada tindrà la font en una energia renovable, i de cara al bienni 2020-21, l‘objectiu és que el 50% de l’energia consumida sigui generada per plantes d’energia solar”. Pel que fa a l’economia circular, ha afirmat que “s’implantarà en totes les pràctiques de l’empresa” i ha posat com a exemple que les noves unitats 115 seran 100% reciclables.
D’altra banda, Subirà ha afegit que accions com aquestes “s’alineen amb l’agenda 2030 del Govern, que ha adoptat els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides com a full de ruta del pla de govern, amb eixos com la lluita contra el canvi climàtic, l’impuls a les energies netes i sostenibles,  la conservació de la biodiversitat o l’economia circular a través de la producció i el consum responsable. Ferrocarrils, amb la seva Agenda de Millora Ambiental, contribuirà a que Catalunya compleixi amb els objectius que té establerts com a país.”
FGC referma amb aquest Agenda el seu compromís amb l’estalvi energètic, l’eficiència i la sostenibilitat i la voluntat d’aconseguir l’excel·lència ambiental en el seu dia a dia, tot implantant estratègies per a la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire, entre d’altres.
Energia 100% renovable l’any 2019
 
Algunes de les millores en què treballa Ferrocarrils tindran un efecte imminent. Aquest és el cas de l’ús de les energies renovables. L’any 2019, el 100% de l’energia subministrada serà d’origen renovable. En la licitació del subministrament d’energia per a l’any vinent ja s’ha incorporat l’exigència que la totalitat de l’energia sigui certificada d’origen renovable, tant a les línies metropolitanes com a estacions de muntanya. Aquest criteri quedarà incorporat a totes les licitacions que es facin a partir d’ara. En la mesura en què les persones consumidores vagin exigint aquestes certificacions, se’n derivarà un requeriment real d’energia renovable i menys d’origen fòssil. FGC contribueix, amb aquesta decisió, a impulsar aquest canvi.
Switch to mobile version