Autor Economia
29 Agost 2018 a 15:00

Programa europeu TR3s Local

Per consolidar productes locals en entorns rurals

DARP llet vaques// Foto DARP

DARP llet vaques// Foto DARP

El Govern ha aprovat l’Acord pel qual es crea un programa temporal de suport a la gestió i seguiment del Programa europeu TR3s Local del Programa de Cooperació territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020.
El Programa europeu de cooperació transfronterera Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 pretén fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer dels esmentats estats, i està orientat a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, ha obtingut finançament per a impulsar el lideratge del projecte de “Suport al desenvolupament de noves iniciatives per a consolidar productes locals en entorns rurals” identificat amb l’acrònim “Tr3s local”, dins de la darrera convocatòria de l’esmentat programa europeu de cooperació interregional transfronterer INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), que es va resoldre a finals de 2017.
Aquesta és la cinquena generació del programa POCTEFA 2014-2020, en el qual el finançament de les accions de cooperació compta amb un retorn de la despesa mitjançant els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de fins al 65% del pressupost elegible.
El projecte “Tr3s local” s’engloba en el marc de la política de la Direcció General de suport a la producció i comercialització dels productes agroalimentaris locals per tal de dinamitzar les xarxes de venda de proximitat, potenciar el coneixement dels productors i impulsar activitats que facilitin l’accés dels consumidors als seus productes.
Per tot això, el Govern va aprovar ahir la creació de l’esmentat programa temporal de suport a la gestió i seguiment del Programa europeu TR3s Local,  amb data d’inici 1 de gener de 2019 i per un període de 2 anys, amb l’objectiu de donar suport a la producció i comercialització dels productes agroalimentaris locals per tal de dinamitzar les xarxes de venda de proximitat, potenciar el coneixement dels productors i impulsar activitats que facilitin l’accés dels consumidors als seus productes.
Aquest nou programa queda adscrit a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP.
Switch to mobile version