Autor Economia
4 Juliol 2018 a 15:00

PIMEC valora de forma positiva la reducció de l’atur

La xifra d’aturats es la més baixa des d’octubre del 2008

PIMEC atur juny18 //Infografia PIMEC

PIMEC atur juny18 //Infografia PIMEC

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:
  • El mes de juny tanca amb 370.192 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.162.162 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -21.196 i -200.649 persones, respectivament.
  • L’entitat constata que, aquest mes de l’any, l’atur manté un ritme de reducció elevat, amb variacions interanuals del -5,4% a Catalunya i del -6,0% a EspanyaPIMEC destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals continua produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que destaca per la seva intensitat a la construcció     (-13,7%) i a la indústria (-10,9%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles llevat de Lleida, on augmenta bàsicament a partir de l’increment en els serveis.
  •  En relació al mes anterior, Catalunya lidera la disminució de l’atur, amb una reducció de -15.376 persones (-4,0%). A Espanya la reducció ha estat de         -89.968 persones (-2,8%). A Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en tots els sectors d’activitat econòmica i en totes les demarcacions.  Aquest balanç positiu de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres altes, al voltant del 3% (2,9% a Catalunya i 3,1% a Espanya).
A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació i destaca de forma positiva la dinàmica del mercat de treball a Catalunya, amb la xifra d’aturats més baixa des d’octubre del 2008.Per tal que aquesta dinàmica positiva segueixi allargant-se en el temps, PIMEC demana al Govern de la Generalitat que implementi i doni continuïtat a la política industrial dissenyada conjuntament amb els agents socials a partir de les mesures contingudes en el Pacte Nacional per a la Indústria.

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.426.477

2.581.225

334.952

192.324

317.976

19.006.990

Variació interanual (%)

2,9%

3,2%

2,5%

0,5%

2,6%

3,1%

Variació interanual (nombre)

96.648

79.819

8.019

873

7.936

573.884

 

Nombre d’aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

8.112

2.717

1.086

2.056

2.253

153.802

Indústria

43.063

33.689

3.409

1.713

4.252

277.267

Construcció

32.271

23.045

3.490

1.520

4.216

272.362

Serveis

259.761

197.366

21.985

11.847

28.563

2.171.070

Sense ocupació

26.985

19.950

2.329

1.375

3.331

287.661

Total

370.192

276.767

32.299

18.511

42.615

3.162.162

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-7,9%

-12,4%

-10,1%

4,3%

-10,7%

-8,9%

Indústria

-10,9%

-11,3%

-10,0%

-3,6%

-10,8%

-9,5%

Construcció

-13,7%

-13,3%

-11,2%

-11,0%

-18,4%

-14,5%

Serveis

-3,7%

-4,5%

-2,8%

4,4%

-1,8%

-4,3%

Sense ocupació

-0,8%

-1,6%

-7,6%

6,4%

6,9%

-4,3%

Total

-5,4%

-6,0%

-5,2%

2,3%

-4,6%

-6,0%

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-692

-383

-122

84

-271

-15.032

Indústria

-5.268

-4.307

-380

-64

-517

-29.118

Construcció

-5.102

-3.522

-440

-188

-952

-46.322

Serveis

-9.914

-9.262

-643

502

-511

-97.160

Sense ocupació

-220

-326

-192

83

215

-13.017

Total

-21.196

-17.800

-1.777

417

-2.036

-200.649

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-4,9%

-3,6%

-12,7%

-9,4%

2,4%

1,7%

Indústria

-3,3%

-3,0%

-4,6%

-5,3%

-4,4%

-3,2%

Construcció

-3,9%

-3,8%

-1,3%

-6,8%

-5,3%

-3,3%

Serveis

-4,3%

-3,0%

-8,4%

-8,8%

-7,6%

-3,0%

Sense ocupació

-1,8%

-1,3%

-0,9%

-3,0%

-4,2%

-2,5%

Total

-4,0%

-3,0%

-6,9%

-8,0%

-6,3%

-2,8%

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-421

-102

-158

-214

53

2.573

Indústria

-1.492

-1.037

-165

-95

-195

-9.123

Construcció

-1.304

-913

-46

-111

-234

-9.407

Serveis

-11.677

-6.178

-2.007

-1.147

-2.345

-66.698

Sense ocupació

-482

-272

-21

-43

-146

-7.313

Total

-15.376

-8.502

-2.397

-1.610

-2.867

-89.968

Switch to mobile version