Autor Societat
3 Abril 2018 a 15:00

Ajuts per a la restauració en règim de custòdia fluvial

L’ACA obre la convocatòria

aca riu ter

 Riu Ter al seu pas per Foixà.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert la convocatòriaper atorgar els ajuts en matèria de custòdia fluvial. Fins el 28 de maig, les entitats disposen d’un període de dos mesos per presentar les sol·licituds per acollir-se a aquesta línia de subvencions.
Es destinaran més d’1,6 milions d’euros entre 2018 i 2021 per aquesta matèria. En la present convocatòria es destinarà un import total de 500.000 euros per executar actuacions de recuperació de riberes en el període 2018-2019.  L’ACA finançarà fins a un 80% del cost de les actuacions subvencionades, que faran entitats sense ànim de lucre i ens locals amb acords de custòdia fluvial signats.

Aquesta convocatòria complementa la línia de foment de la custòdia fluvial que l’Agència va iniciar el 2017 amb la promoció de convenis de custòdia fluvial amb entitats ambientals.

Les entitats que s’acullin a aquesta línia d’ajuts duran a terme tasques de restauració de riberes dels rius i de sensibilització sobre la importància dels ecosistemes fluvials. El pressupost destinat a aquests ajuts està previst en l’actual planificació hidrològica catalana i en el seu Programa de mesures (2016-21).
Els ajuts en matèria de custòdia fluvial pretenen incentivar la cooperació i la coordinació entre agents del territori, entitats i propietaris de terrents adjacents a les riberes i l’administració de l’aigua, a través de convenis de custòdia fluvial, per a permetre una gestió sostenible dels espais riberencs i un compromís dels titulars i interessats a través d’actuacions de conservació i recuperació d’aquests espais.
Situació actual
Prèviament a aquesta ordre de subvenció, l’Agència Catalana de l’Aigua ja ha subscrit quatre convenis de custòdia fluvial, sense aportació econòmica, concretament amb la fundació Emys, a la riera de Santa Maria, amb l’Associació ambiental La Sínia, al Baix Gaià, amb la Fundació Aurora, al riu Francolí (Tarragona-El Morell) i al torrent del Bogatell, i amb el Consorci del Ter per a l’estudi i l’encàrrec de gestió d’actuacions de custòdia fluvial del bosc de Ribera al riu Ter als termes municipals de Foixà i Colomers.
També té en estudi quatre propostes més, com la del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) a les rieres de la Costa Brava; l’Associació Hàbitats per a diversos cursos d’aigua de la conca del Congost (riera de Martinent, riera de Carbonell i riera d’Avencó); i el Centre d’Estudis de la Natura (CEN) al riu Francolí.
Switch to mobile version