Autor Societat
4 Febrer 2018 a 15:00

Mesures per reforçar la prevenció contra l’abús sexual infantil

En les activitats d’educació en el lleure

Activitats de lleure

Activitats de lleure

La Direcció General de Joventut (DGJ) fa un pas més en reforçar les accions per combatre i prevenir l’abús sexual dels menors d’edat als caus, esplais, colònies i al conjunt de les activitats que tenen lloc a Catalunya en l’àmbit de l’educació no formal i del lleure educatiu, que el 2017 van comptar amb la participació total de 482.205 infants i joves.
Després que el Govern aprovés el Protocol Marc d’Actuacions Contra el Maltractament a Infants i Adolescents de Catalunya el juliol del 2017, Joventut inicia demà un nou curs per a monitors d’esplai, directors i formadors de lleure per donar a conèixer les pautes d’actuació específiques que cal dur a terme en un cas d’abús sexual infantil (ASI) en l’àmbit de l’educació en el lleure.
Segons les dades establertes a nivell internacional, l’ASI afecta una de cada quatre nenes i un de cada sis nens, mentre que el percentatge de víctimes d’ASI que resulten estables emocionalment després de l’agressió és només d’entre un 20% i un 30%, tot i que els efectes podrien romandre latents i no aflorar fins al cap d’un temps.
El curs, que imparteix demà i divendres vinent la Fundació Vicki Bernadet, i que tindrà dues edicions més properament a causa de la bona acollida, tracta de tres grans temes: la prevenció en l’àmbit del lleure, com identificar nens i nenes víctimes d’abusos i, en darrer lloc, com actuar en cas de sospita o evidència.
En el cas de la prevenció, la formació organitzada per la DGJ posa de relleu les estratègies per prevenir un assetjament sexual en qualsevol cau, esplai juvenil, colònies, ruta o acampada. A més de promoure unes relacions que fomentin una comunicació fluïda, de confiança i de respecte entre monitors i participants, el protocol de prevenció d’ASI al lleure analitza el nivell de risc potencial que contenen un total de 62 activitats corresponents a cinc franges d’edat (0-3, 4-7, 8-12, 13-15 i majors de 16), com poden ser l’ús del lavabo, els jocs o tallers, els espais de dormir fora de casa (cases de colònies o campaments), l’ús de les TIC, o la cura de participants malalts. Per a cadascuna de les situacions, el document estableix unes accions preventives que cal que les entitats activin a l’hora d’organitzar qualsevol activitat.
Un altre dels aspectes centrals del curs són les diferents estratègies que permeten fer sospitar els monitors i dirigents de lleure d’un possible cas d’assetjament. En aquest sentit, les fortes relacions de confiança, afectives i l’alt grau de proximitat entre educador i infant o jove que són inherents a l’educació en el lleure permeten una posició privilegiada per a què es puguin detectar i identificar casos d’ASI. Entre les tècniques que els educadors de lleure han de dur a terme en aquesta línia hi ha el fet d’observar el comportament dels nois i noies en les diferents activitats, avaluar el seu estat físic i emocional o compartir la informació amb la xarxa de professionals dels serveis socials on viu. En el cas concret dels infants i joves amb discapacitat intel·lectual, la vigilància ha de ser més intensa per compensar, així, la seva major vulnerabilitat.
En la fase de detecció d’ASI, la formació també posa l’accent sobre el fet que les relacions inclusives, de convivència i confiança que promouen les activitats del lleure educatiu tenen, com a contrapartida, un risc pel que fa a la confusió sobre quins són els límits d’aquestes interaccions.
Finalment, en cas que efectivament sigui detectat un cas d’abús sexual, el curs de Joventut aborda quines són les passes que cal que segueixin els educadors, basades en el circuit establert als protocols marc i de lleure. Sota els criteris de discreció i transparència, l’entitat de lleure organitzadora de l’activitat ha de notificar el cas al centre hospitalari més proper, a la DGAIA i a la Fiscalia de Menors, a més de comunicar-ho a la família de la persona afectada.
Nou protocol, impuls dels agents i aposta política ferma
Durant la presentació del curs, la directora general de Joventut, Marta Vilalta, ha destacat que “les característiques pròpies inherents a l’educació en el lleure, ens ofereixen una oportunitat per dedicar molts esforços a la prevenció, però també ens permeten ser proactius en la vigilància sobre qualsevol símptoma sospitós i ens possibiliten la detecció”. En aquest sentit, Vilalta ha afegit que en aquesta fase de desplegament del nou protocol marc, ara “el que cal és una formació contínua i actualitzada, així com una bona tasca de difusió entre el col·lectiu, que permeti que els professionals del lleure educatiu siguin garants d’unes activitats de qualitat i amb el mínim de riscos possibles”.
Tal com ha avançat Marta Vilalta en el marc de la presentació de la jornada, l’objectiu per aquest 2018, més enllà de les accions de formació, és anar acreditant i reconeixent formalment la figura de l’Agent Assessor de Protecció sobre Abusos Sexuals. D’aquesta manera, totes les entitats d’educació en el lleure (si més no, a través de les seves federacions) hauran de tenir -com a mínim- un agent assessor, una figura que ha de ser la interlocutora amb l’administració, estar disponible durant la realització de les activitats de lleure, assessorar els directors o monitors sobre sospites, detectar i denunciar situacions abusives, vetllar pel bon funcionament del circuit intern i fer un seguiment dels casos notificats.
Finalment, la directora general de Joventut ha aprofitat la trobada formativa per indicar que properament s’endegarà un procés conjuntament amb el sector del lleure educatiu (federacions d’entitats, agents socials i patronal) per actualitzar i aprovar un nou protocol sobre l’ASI en l’educació en el lleure. El protocol sectorial actualment vigent, el Protocol de Prevenció dels Abusos Sexuals en l’Àmbit del Lleure, es va aprovar per consens el 2013, però ara amb l’actualització i aprovació, el juliol passat, del nou Protocol Marc per part del Govern, la DGJ i els representants del sector consideren necessari elaborar un document actualitzat per a l’educació en el lleure.
Switch to mobile version