Autor Economia
26 Febrer 2018 a 15:00

Manual d’introducció a la microeconomia del doctor en Economia Jordi Franch

Publicat per Edicions FUB

llibre jordi franch

Fer entendre els complexos fenòmens de l’economia actual i de l’activitat empresarial és l’objectiu que persegueix el llibre “Introducció a la microeconomia”, escrit pel doctor en Economia i professor de grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC, Jordi Franch.

Manresa, 23 de febrer de 2018.- El llibre, publicat per Edicions FUB dins la col·lecció Expertia, es planteja com un manual adreçat especialment als alumnes que estudien microeconomia, però alhora com un volum que pot ser d’interès per a totes aquelles persones a qui els atregui el funcionament dels mercats en la societat actual. Aquest és el segon volum de Jordi Franch que publica la universitat. El primer va ser el llibre “Introducció a la macroeconomia” (2015). Franch també és autor de “Economia” (Unión Editorial, 2013).

“Introducció a la microeconomia” es divideix en set capítols. El primer es dedica als objectius microeconòmics i l’empresa; el segon, a la demanda, el consumidor i la utilitat marginal; un tercer capítol tracta sobre l’oferta, l’empresa i els costos; el mercat, des del punt de vista de l’especialització, l’intercanvi i l’eficiència, és el tema analitzat en el quart capítol; en el cinquè, l’autor estudia les fallades del mercat i de l’Estat; al sisè s’hi aborden els tipus de mercat; i al vuitè, els mercats dels factors productius.

Segons l’autor, “per saber com funciona el món, la microeconomia probablement sigui una de les disciplines més rellevants, interessants i importants que es puguin estudiar, ja que és fonamental per prendre decisions empresarials, entendre la política econòmica i comprendre com funciona l’economia moderna. Fins i tot per entendre les notícies de la premsa diària”. Per aquest motiu, el llibre proporciona eines i una estructura teòrica que ajuden a entendre tota aquesta complexitat. Per a Franch, a diferència d’altres manuals que també analitzen la microeconomia, en aquest s’ha volgut posar de relleu la funció empresarial. L’autor assegura que “en importants llibres de microeconomia, de difusió internacional, no apareix l’empresari per enlloc, perdent-se en complicades matemàtiques de nivell superior. Nosaltres hem simplificat al màxim el nivell de les matemàtiques i potenciat la figura clau de l’empresari”.

La col·lecció Expertia

Edicions FUB ha publicat aquest nou manual dins la col·lecció Expertia, una col·lecció dedicada a la divulgació de coneixement universitari amb obres escrites per experts en diferents matèries. La col·lecció vol esdevenir un referent en la formació tant de professionals com de futurs professionals i fer-ho fomentant l’esperit crític i el rigor. Dins d’aquesta mateixa col·lecció s’han editat els llibres “Manual de accidentes de múltiples víctimes y catàstrofes”, “Introducció a la macroeconomia” i “Movilizaciones e inmovilizaciones. Técnicas de abordaje en atención extrahospitalaria”.

Switch to mobile version