Autor Economia
13 Gener 2018 a 10:00

Valoració de PIMEC sobre l’IPC

De desembre de 2017

PIMEC IPC desembre-17

Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

PIMEC destaca  la moderació en el creixement dels preus a final d’any. Se situen amb una variació de  l’1,2% a Catalunya i l’1,1% a Espanya, registrant un alentiment en el seu creixement en relació a mesos anteriors. Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent es manté constant en una taxa de variació interanual del 0,9% a Catalunya i del 0,8% a Espanya. Per aquests motius, PIMEC manté la seva lectura positiva del conjunt de dades de la inflació, ja que continua la dinàmica de creixement econòmic elevat i sostingut (al voltant del 3%) combinat amb inflació molt moderada.

Per sectors, els aliments i begudes no alcohòliques destaquen amb una taxa de creixement del 2,1% anual a Catalunya, tot i que als mesos finals ha acabat moderant el seu creixement. Aquest sector, conjuntament amb el del transport (2,7%) han estat els de ritme de creixement interanuals més elevats. Contràriament, els sectors d’oci i cultura (-0,8%), comunicacions (0,1%), ensenyament (0,5%) i vestit i calçat (0,6%), són els sectors que contribueixen a la moderació general dels preus.

PIMEC destaca també que canvia de signe el diferencial de la taxa harmonitzada espanyola sobre la de la Unió Monetària, revertint la tradicional feblesa de l’economia espanyola que comportava una pèrdua de competitivitat respecte als països europeus. Així, l’augment de preus a Espanya se situa dues dècimes per sota la del conjunt de la Unió Monetària. Caldrà esperar als pròxims mesos a veure si aquesta tendència es manté. Aquest fet és especialment important atès que Espanya és un dels països amb creixement econòmic més elevat de la UE.

Finalment, també cal destacar que el diferencial del creixement dels preus entre Catalunya i Espanya, que tradicionalment ha estat entre dues i quatre dècimes a Catalunya, ha estat de tan sols una dècima.

Switch to mobile version