Autor Societat
1 Gener 2018 a 15:00

Més de 2.000 reclamacions de consum aquest any 2017

Tramitades per les UMIC de la Diputació de Barcelona

UMIC_DIBA

Les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona han tramitat més de 2.000 reclamacions de consum aquest any

La Diputació de Barcelona facilita un servei d’atenció al consumidor en aquells municipis que, per les seves dimensions, no disposen d’oficina pròpia (OMIC). Aquest servei d’atenció directa a la ciutadania -que es presta a través de les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor- ha generat, a llarg d’aquest any que finalitza, 2.327 expedients de consum que han gestionat tècnics especialistes de la corporació. Durant el 2017 tres sectors comercials han acumulat la majoria de les reclamacions a les comarques barcelonines: l’electricitat (18%), les telecomunicacions (17,5%) i les entitats financeres (17%).

El sector elèctric encapçala aquest any el nombre de reclamacions, la substitució dels antics comptadors pels nous equips de mesura intel·ligents ha produït no poques incidències. Una altre font de conflicte han estat les penalitzacions, amb imports força elevats, imposades per les companyies distribuïdores d’electricitat per possibles casos de manipulació i frau en els comptadors substituïts.

En el sector de les telecomunicacions ha acabat per imposar-se la tendència de les grans operadores de comercialitzar en un sol producte la telefonia fixa i mòbil, l’accés a internet i els continguts audiovisuals. Campanyes molt competitives per captar nous clients amb condicions complexes, en moltes ocasions explicades d’una manera poc clara per part dels comercials, i les obligacions de permanència han estat les causes de la majoria de reclamacions. Amb una propensió a la baixa però encara molt present, cal destacar també la conflictivitat dels anomenat serveis premium en telefonia mòbil on el consumidor afirma que no ha estat conscient de la seva contractació.

El tercer sector responsable de més reclamacions i probablement el que més incidència ha tingut en l’economia de les llars pels imports reclamats, ha estat el sector financer. La sentència de 21 de desembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea establint la retroactivitat plena de les clàusules terra, que incorporaven un nombre molt elevat d’hipoteques, va obligar la banca a fer front a la devolució de les quantitats indegudament cobrades des de la signatura del contracte. Aquesta i altres clàusules considerades abusives pels tribunals de justícia, juntament amb el cobrament de comissions i despeses injustificades ha estat el motiu de reclamació més habitual.

Switch to mobile version