Autor Economia
26 Gener 2018 a 10:00

L’ atur va disminuir a Catalunya en 79.200 persones

Segons l’EPA, la taxa d’atur es del 12,63%

Atur maig// Foto: Joan Murcia

Atur maig// Foto: Joan Murcia

L’ atur va disminuir a Catalunya en 79.200 persones al quart trimestre del 2017 respecte de l’any anterior (−14,2%) i es va situar en 479.200 persones desocupades, amb una taxa d’atur del 12,63% (2,22 punts menys que un any enrere), segons l’EPA. Per sexe, la davallada interanual de l’atur de les dones va ser lleugerament superior a la dels homes (−14,4% i −14,0%, respectivament). Per edats, va destacar el decrement en el tram de 25 a 54 anys (−19,3%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al quart trimestre del 2017 va disminuir en 27.300 (−16,0%) respecte al mateix període de l’any anterior i es va situar en 143.800 llars.

La població ocupada va augmentar de 113.600 i es va situar en 3.316.200, un 3,5% més que al mateix període de l’any anterior. Per sectors, si comparem l’ocupació en termes interanuals, l’increment absolut més elevat de la població ocupada va correspondre als serveis (45.100; 1,9%), seguit molt de prop per la indústria (41.600 persones; 7,2%), mentre que en termes relatius va destacar l’increment en la construcció (14,2%; 26.400 persones). Per sexe, va augmentar més l’ocupació en les dones (3,8%) que en els homes (3,4%). Per edats, l’augment més intens de l’ocupació, respecte de l’any anterior, es va produir entre els joves de 16 a 24 anys (14,4%), seguit del tram de 55 anys i més (5,1%). Entre la població ocupada assalariada l’increment del tipus de contracte indefinit (4,4%) va ser superior que el del temporal (2,9%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural va créixer un 8,4% interanual i es va situar en 174.600 persones (5,3% del total de l’ocupació). Per sexe, el sector de la cultura va ocupar 105.300 homes i 69.300 dones.

En el sector turístic, la població ocupada va augmentar un 13,9% respecte del quart trimestre del 2016 i es va situar en 485.500 persones (13,8% del total de l’ocupació). Per sexe, el sector turístic ocupa 257.900 homes i 200.600 dones.

El sector de les TIC va ocupar 115.600 persones al quart trimestre del 2017 (un 10,7% més que un any enrere) i va representar el 3,5% del total de l’ocupació.

La font estadística de les dades és l’Enquesta de població activa. L’EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l’INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l’objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l’activitat econòmica de la població. L’Idescat amplia trimestralment els resultats de l’EPA per a l’àmbit de Catalunya.

Switch to mobile version