Autor Sanitat
24 Gener 2018 a 10:00

Es redueix el temps d’espera per a ser operat a Catalunya

També es redueix el nombre de pacients per accedir a consultes externes i proves diagnòstiques  

Reconeixement Hospitals // Imatge del web de Wikimedia

Reconeixement Hospitals // Imatge del web de Wikimedia

Durant l’any passat, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aconseguit baixar els temps d’espera i, alhora, reduir el nombre de pacients en llistes d’espera per intervenció quirúrgica, proves diagnòstiques i consultes externes. Des del mes d’abril del 2017, amb l’aprovació dels pressupostos del Departament de Salut, el CatSalut està aplicant el pla de xoc per a la millora de les llistes d’espera, que ha destinat 57M€ addicionals a incrementar l’activitat d’intervencions, proves i consultes externes.

Tot i que la planificació operativa del pla de xoc preveu l’avaluació del seu impacte als 12 mesos del seu desplegament, al mes de desembre, amb només 9 mesos d’implantació, els resultats preliminars són positius i van en la direcció esperada. A més, és remarcable el gran esforç en matèria de transparència realitzat –que ha permès, entre d’altres, publicar dades obertes mensuals-, així com la millora en la qualitat del registre de les dades –gràcies al desplegament d’un pla d’auditoria a tots els centres hospitalaris de Catalunya-.
Intervencions quirúrgiques 

L’any passat l’activitat quirúrgica es va incrementar un 6,5% respecte al 2016. En concret, al 2017 es van fer 361.942 intervencions, 22.220 més que l’any anterior.
L’impacte de la crisi econòmica va provocar una frenada d’aquesta activitat que es fa palès, sobretot, en el període 2011-2013. El volum d’activitat del 2017 supera un 9% l’activitat realitzada l’any 2010 i un 18,2% la realitzada el 2011, l’any de  major ajustament econòmic.
El temps mitjà d’espera dels pacients en llista d’espera és de 144 dies,  mentre que l’any 2016 se situava en 170, el que suposa una disminució del 15,3%. A més, s’ha reduït en 1.019 el nombre de pacients que esperen una intervenció: en concret, al desembre de 2017 hi havia 163.809 pacients en llista d’espera, mentre que un any abans hi havia 164.828. Aquesta reducció cobra més rellevància tenint en compte l’augment de nous pacients derivats amb indicació quirúrgica per l’increment d’activitat en consultes externes i proves diagnòstiques.
L’increment d’activat, amb la priorització dels procediments que més espera acumulen, ha millorat els resultats dels actuals pacients en llista d’espera a diferents nivells:
 
►   El 95,4% dels pacients en llista al desembre del 2017 estan dins de termini establert.
►   En un any s’ha aconseguit reduir en més de la meitat els pacients fora de termini, passant de 16.081 pacients el 2016 a 7.595 el 2017 (8.486 pacients menys).
►   Per tipus de procediments:
o   Tots els pacients esperen 90 dies o menys per una cirurgia cardíaca.
o   Més del 99% en espera per intervencions oncològiques estan dins del termini.
o   Per a cataractes, pròtesis de genoll i pròtesis de maluc, el 96% estan dins el temps màxim de garantia. En concret, pròtesi de genoll és el procediment que aconsegueix la millora més destacada, amb un 82,5% dels pacients dins del termini front del 66% de l’any 2016. S’aconsegueix reduir 1.494 pacients que superen els 180 dies, el que suposa una disminució del 60,8% (964 pacients el 2017 front 2.458 a desembre 2016).
 
►   Destaca la millora evolutiva dels pacients intervinguts dins de termini establert, que en el cas dels procediments garantits passa d’un 65% el 2012 a un 96% el 2017; i en els de referència d’un 78% el 2012 a un 95,2% el 2017.
►   Els 10 procediments quirúrgics prioritaris:
o   El pla de xoc va prioritzar i es va concentrar principalment en 10 procediments quirúrgics amb més temps d’espera o major volum de pacient, com són: pròtesi de genoll, hèrnies inguinals, reparacions articulars, cirurgia d’esquena, etc.
o   Si bé l’activitat quirúrgica global ha augmentat un 6,5% respecte al 2016, en el cas dels 10 procediments prioritzats l’increment ha estat gairebé el doble, (12,7%). S’han efectuat un total de 6.491 intervencions més que l’any 2016.
o   A més dels resultats esmentats pel procediment de pròtesi de genoll, destaca l’increment d’activitat de cirurgia d’esquena (37,8% respecte al 2016) i obesitat mòrbida (34,8%), que aconsegueixen reduir el nombre de pacients en llista, el temps mitjà d’espera i el nombre de pacients que superen el termini.
o   Pel conjunt dels 10 procediments s’ha aconseguit disminuir 4.507 pacients en llista d’espera, un 11,7% menys que el 2016. El temps mitjà d’espera dels pacients en llista d’espera es redueix un 21,8%, passant de 243 a 190 dies (53 dies menys).
Consultes externes 

En aquest àmbit es van realitzar l’any passat més de 2,2 milions de primeres visites. L’activitat de consultes externes es va incrementar un 14,3% respecte al 2015 i un 5,9% respecte al 2016. Al 2017 es va aconsegueix disminuir els pacients i el temps mitjà d’espera per primera visita en totes les especialitats.
Respecte al desembre de 2016, en acabar l’any 2017 es va comptabilitzar un 20,7% menys de pacients en espera per a consultes externes (421.841 pacients). El temps mitjà d’espera global per primera visita se situa en 114 dies, amb el que s’aconsegueix una disminució del 25% (38 dies menys en comparació amb el 2016). Es redueix en més de 75.000 el nombre de pacients que esperen més de 90 dies per ser visitats, xifra que suposa una reducció del 38%.
Per especialitats, destaca la disminució de pacients en espera per a traumatologia (10.512 pacients menys) i oftalmologia (14.922 pacients). Aquestes especialitats, que són les que tenen una major llista d’espera, redueixen el temps d’espera per primera visita en 37 dies i 53 dies, respectivament.
Proves diagnòstiques 

Les proves diagnòstiques es van incrementar un 5% respecte a l’any 2016. Es van fer més de 700.000, el que suposa un augment del 35% respecte a l’any 2010. En aquest àmbit ha disminuït el nombre de pacients en espera per a totes les proves diagnòstiques: en concret, una reducció del 22,5% respecte al 2016, el que suposa 30.519 pacients menys (passa de 135.809 a 105.290 pacients).
Pel conjunt de proves diagnòstiques hi ha 18 dies menys d’espera, el que suposa una disminució d’un 21,2%. Ara, la mitjana és de 67 dies. El temps d’espera també disminueix per a la majoria de proves, excepte polisomnografia i ergometria.
Així mateix, hi ha menys pacients que superen el període de referència. En concret, 24.613 menys respecte al desembre de 2016, cosa que representa una disminució del 61%. També ha augmentat la proporció de pacients que es troben dins el termini de referència, que passa de 70,3% a 85%.
Switch to mobile version