Autor Economia
5 Novembre 2017 a 10:00

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur

Del mes d’octubre d’enguany

PIMEC atur Octubre-17

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

PIMEC constata que l’atur manté el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals properes als dos dígits a Catalunya (-9,5%) i no tant a Espanya (-7,9%). L’entitat destaca el fet que aquesta millora en termes interanuals continua de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat.

Si bé l’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta els creixements de l’atur més elevats en aquest mes, enguany aquesta tendència és més accentuada.

En relació al mes anterior, l’atur augmenta a Catalunya de 14.698 persones (+3,7%), la gran majoria del sector serveis i, en menor mesura del sector primari. Es redueix el nombre d’aturats de la construcció. A Espanya, en relació al mes anterior, l’atur augmenta de 56.844 persones

La patronal assenyala que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,8% a Catalunya i 3,5% a Espanya).

Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.304.074 2.510.615 311.771 180.639 301.050 18.430.529
Variació interanual (%) 3,8% 3,7% 3,7% 2,1% 3,5% 3,5%
Variació interanual (nombre) 119.638 94.456 11.141 3.775 10.266 617.173
Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 10.858 3.460 1.487 3.192 2.719 166.854
Indústria 48.354 37.937 3.882 1.845 4.690 306.811
Construcció 37.110 26.390 4.108 1.673 4.939 307.495
Serveis 290.706 214.385 28.226 13.311 34.784 2.372.719
Sense ocupació 28.043 21.016 2.462 1.245 3.320 313.147
Total 415.071 303.188 40.165 21.266 50.452 3.467.026
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -8,7% -13,0% -8,0% -5,2% -7,1% -7,1%
Indústria -15,1% -15,5% -11,3% -13,1% -15,6% -11,5%
Construcció -17,1% -17,2% -16,1% -17,8% -17,2% -17,4%
Serveis -7,9% -8,6% -5,9% -9,3% -4,9% -6,4%
Sense ocupació -3,7% -3,2% -5,7% -4,2% -4,6% -5,3%
Total -9,5% -10,0% -7,7% -9,5% -7,4% -7,9%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -1.033 -519 -130 -176 -208 -12.688
Indústria -8.576 -6.933 -495 -279 -869 -39.777
Construcció -7.672 -5.491 -790 -363 -1.028 -64.706
Serveis -24.988 -20.074 -1.780 -1.357 -1.777 -163.234
Sense ocupació -1.066 -703 -149 -55 -159 -17.551
Total -43.335 -33.720 -3.344 -2.230 -4.041 -297.956
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 12,6% 8,7% 33,2% 21,7% 0,1% 5,8%
Indústria 0,6% 0,2% 1,8% 4,3% 1,4% 0,7%
Construcció -0,4% 0,5% -2,5% 1,0% -3,7% -1,7%
Serveis 4,5% 2,4% 13,0% 12,0% 9,2% 2,2%
Sense ocupació 2,9% 2,5% 5,9% 2,7% 3,1% -0,1%
Total 3,7% 2,0% 10,2% 11,1% 6,1% 1,7%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 1.219 276 371 569 3 9.194
Indústria 286 76 68 76 66 2.028
Construcció -147 130 -105 16 -188 -5.190
Serveis 12.561 4.962 3.251 1.428 2.920 50.985
Sense ocupació 779 508 137 33 101 -173
Total 14.698 5.952 3.722 2.122 2.902 56.844
Switch to mobile version