Autor Ensenyament
17 Octubre 2017 a 15:00

El Consell Social de la Llengua Catalana emet una Declaració

En defensa del model lingüístic i pedagògic de l’educació a Catalunya

escola catala

El Consell Social de la Llengua Catalana ha emès una Declaració en defensa del model lingüístic i pedagògic de l’educació a Catalunya arran dels requeriments del Ministeri d’Educació al Departament d’Ensenyament sobre presumptes delictes per “adoctrinament ideològic” i com a resposta a les declaracions als mitjans de comunicació dels darrers dies que falsegen la situació del castellà a les escoles públiques catalanes.
Aquest matí, el conseller de Cultura, Lluís Puig, ha presidit el ple del Consell en què s’ha acordat la declaració. En el text, el Consell defensa que el model d’escola catalana és “un sistema d’èxit” i manifesta “una vegada més el rebuig absolut als atacs del Govern espanyol” envers el sistema educatiu català. El Consell ressalta que el model educatiu català “està avalat pel Consell d’Europa” i recorda que “garanteix el coneixement del català i el castellà de manera equivalent”.
El Consell rebutja, també, “la greu i infundada acusació d’adoctrinament de l’alumnat” i manifesta el seu suport als professionals de l’ensenyament i al Govern de la Generalitat.
El Consell Social de la Llengua Catalana és l’òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Està està integrat per representants del Govern de la Generalitat, del món acadèmic i educatiu, dels mitjans de comunicació, de l’àmbit jurídic i judicial, i de les organitzacions sindicals i de consumidors. El Consell avalua els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern i, en especial, l’informe anual de política lingüística. Amb aquesta finalitat, el Consell elabora anualment un dictamen sobre les actuacions realitzades o impulsades l’any anterior pel Govern de la Generalitat. El Consell també estudia i analitza les qüestions relacionades amb el foment i la promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat; dictamina sobre els projectes d’instruments de planificació lingüística que hagin de ser aprovats pel Govern, i proposa al Govern l’elaboració d’estudis i dictàmens així com l’adopció de mesures política lingüística.
No és el primer cop que el Consell Social de la Llengua es pronuncia sobre llengua i polítiques lingüístiques. En els darrers anys, el Consell ha emès diverses declaracions i manifestos. L’any 2015 va acordar una declaració de rebuig a les polítiques de l’Estat en matèria lingüística i educativa; l’any 2013, la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana es va posicionar sobre la Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies de l’Aragó; l’any 2012, va presentar un manifest en favor de la llengua catalana al sistema educatiu, i l’any 2011, un altre en suport al sistema educatiu català.
Switch to mobile version