Autor Societat
28 Octubre 2017 a 15:00

Ampliada la cobertura sanitària dels Bombers Voluntaris de la Generalitat

El conseller Forn va signar ahir l’acord

Escut bombers

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, va signar la renovació i ampliació de l’acord que garanteix la prestació d’assistència sanitària als membres dels Cos de Bombers Voluntaris que pateixin un accident en exercici de les seves funcions.
L’acord fins ara vigent, que es va signar fa dos anys, tenia l’objectiu de facilitar la gestió en la tramitació de l’assistència medicofarmacèutica prevista. Durant aquest temps, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior s’ha plantejat la necessitat d’ampliar la cobertura a les intervencions quirúrgiques que, tot i no ser un servei recorrent, no estava contemplat en aquest primer conveni.
Els bombers voluntaris poden recórrer a Asepeyo en cas d’accident en acte de servei. A més, l’acord garanteix una completa assistència dels accidentats a les instal·lacions sanitàries de la Mútua, ja des de la primera cura i atenció d’urgències.
L’acord actual recull de manera especifica l’atenció per part de la Mutua Asepeyo dels següents conceptes sanitaris:
·         Assistència sanitària ambulatòria
·         Assistència sanitària hospitalària
·         Proves complementaries radiodiagnòstic
·         Tractaments específics
·         Proves /perfils de laboratoris
·         Informes especialitzats
·         Consultes especialistes
El Reglament del cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris (Decret 8/2015, de 27 de gener) ja estableix que “les despeses derivades de l’assistència medicofarmacèutica de la persona membre del cos de bombers voluntaris en cas d’accident de qualsevol mena produït en exercici de les seves funcions i, sempre que la persona interessada no tingui un altre tipus de cobertura són a càrrec de la Generalitat de Catalunya”.
Actualment, hi ha 2.043 bombers voluntaris a Catalunya, que formen part del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvaments que es presta des de la DGPEIS, i que s’articula a través d’un model mixt integrat pels bombers funcionaris els bombers voluntaris.
Switch to mobile version