Autor Societat
28 Agost 2017 a 15:00

S’aprova el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2017

S’engloben dins del PESV 2014-2020

Camió accidentat a Castellbisbal // Imatge de @bomberscat

Camió accidentat a Castellbisbal // Imatge de @bomberscat

El Govern ha aprovat el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2017, el qual va rebre l’informe favorable de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària el passat 29 de juny.
Aquest Programa conté les accions que administracions, institucions i entitats que integren la Comissió s’han compromès a dur a terme per treballar per a la millora de la seguretat viària a Catalunya.
Les activitats d’aquest Programa s’engloben dins de sis objectius estratègics del PESV 2014-2020 i algunes de les que afecten el Servei Català de Trànsit són, entre d’altres, les següents:
·         Proposar i aplicar noves mesures per a conductors reincidents.
·         Analitzar l’accidentalitat, amb especial referència als col·lectius vulnerables i proposta de mesures per la reducció de les víctimes.
·         Fer balanç i seguiment del funcionament dels controls de tram.
·         Desenvolupar la Càtedra de Seguretat Viària de Motocicletes.
·         Mantenir i millorar el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT).
·         Desenvolupament del Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT).
·         Elaboració i aplicació de Protocols de Gestió de la Mobilitat i Procediment de Restriccions mediambientals.
·         Fer una nova edició de “La seguretat en la conducció durant la jornada de treball”.
·         Mantenir l’ISO 39001; i mantenir l’ISO 9001 en el procediment sancionador.
·         Formar els professors i directors per a l’obtenció del segell d’AeQ (Autoescoles de Qualitat).
·         Fer formació de formadors de mobilitat segura en línia per al professorat de primària i secundària.
·         Dur a terme activitats d’educació viària pràctica amb bicicletes i ciclomotors en col·laboració amb ajuntaments i consells comarcals.
·         Elaborar plans locals de seguretat viària i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
·         Col·laborar amb ajuntaments en la redacció de treballs tècnics per a la millora de la seguretat viària i proporcionar assistència tècnica sobre accidentalitat en zones periurbanes i/o polígons industrials.
·         Actualitzar l’EuroRAP.
·          Coordinar el projecte MEDTIS de la Comissió Europea i participar-hi.
Switch to mobile version