Autor Economia
24 Juliol 2017 a 18:00

El 63,3% de la població declara arribar a fi de mes amb dificultat

Segons dades de l’Idescat referides al 2016

Pobresa // Imatge extreta de mundodesigual.wordpress.com

Pobresa // Imatge extreta de mundodesigual.wordpress.com

L’any 2016, els majors percentatges de població amb dificultat per arribar a fi de mes són a les Terres de l’Ebre (74,5%), les Comarques Centrals (73,6%), l’Alt Pirineu i Aran (72,6%) i el Camp de Tarragona (71,5%), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La resta d’àmbits territorials se situen per sota la mitjana catalana (63,3%), encapçalats pel Penedès (57,1%). A la ciutat de Barcelona el percentatge de llars amb dificultat per arribar a fi de mes és del 58,2%.

L’ampliació de la mostra de l’Enquesta de condicions de vida que l’Idescat  ha dut a terme a Catalunya, en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha permès disposar, per primera vegada, de resultats territorials sobre la distribució de la renda de les llars, les condicions de vida i l’exclusió social. Aquests resultats ofereixen els principals indicadors per als 8 àmbits territorials, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el municipi de Barcelona.

L’Àmbit Metropolità és l’únic on els ingressos mitjans nets per persona superen la mitjana catalana
L’Àmbit Metropolità (amb 13.446 euros per persona) i el Penedès (amb 12.444 euros) han estat els àmbits territorials que han tingut uns ingressos mitjans nets per persona més elevats l’any 2016. L’Àmbit Metropolità és l’únic que se situa amb uns ingressos per sobre de la mitjana catalana (12.660 euros), un 6,2%. A l’interior de l’Àmbit Metropolità, Barcelona ha tingut uns ingressos de 15.685 euros per persona. Els segueixen les Comarques Gironines (11.718 euros), les Comarques Centrals (11.598 euros), el Camp de Tarragona (10.523 euros) i Ponent (10.184). L’Alt Pirineu i Aran (9.849 euros) i les Terres de l’Ebre (8.807 euros) han estat els àmbits territorials amb els menors ingressos mitjans nets per persona, un 30,4% i 22,2% inferiors a la mitjana catalana.

 

Taula 1. Renda mitjana neta anual per persona i per llar. 2016
Euros
per persona per llar
Metropolità 13.446,2 32.885,8
   Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14.072,7 33.723,6
      Barcelona 15.684,7 34.981,4
      AMB (sense Barcelona) 12.529,5 32.330,5
   Metropolità (sense AMB) 12.259,7 31.200,8
Comarques Gironines 11.717,9 28.433,1
Camp de Tarragona 10.523,3 27.049,7
Terres de l’Ebre 8.807,2 20.751,1
Ponent 10.184,3 27.406,9
Comarques Centrals 11.598,2 29.262,9
 Alt Pirineu i Aran 9.848,7 21.938,1
Penedès 12.443,7 34.423,4
Catalunya 12.660,3 31.339,1
Font: Idescat.
La renda recollida correspon a l’any natural anterior al de l’Enquesta.
Taula 2. Llars segons el tipus de prestacions socials que reben (%). 2016
Tipus de prestacions
Llars
que reben
prestacions
Reben prestacions
per vellesa i supervivència
Reben prestacions
per atur
Reben altres subsidis o prestacions
Metropolità 60,0 57,7 37,6 24,2
   Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 59,4 60,5 34,6 22,5
      Barcelona 60,7 63,2 29,0 21,6
      AMB (sense Barcelona) 58,0 57,3 41,0 23,6
   Metropolità (sense AMB) 61,1 52,2 43,5 27,6
Comarques Gironines 60,2 67,4 34,6 ..
Camp de Tarragona 65,0 52,7 47,7 32,0
Terres de l’Ebre 73,7 80,6 28,3 22,3
Ponent 75,1 47,2 39,9 35,6
Comarques Centrals 57,9 52,9 .. ..
 Alt Pirineu i Aran 55,7 72,3 .. ..
Penedès 57,5 45,8 46,6 ..
Catalunya 60,9 57,7 38,2 23,7
Font: Idescat.
La renda recollida correspon a l’any natural anterior al de l’Enquesta.
.. Dades poc significatives per al càlcul.
Taula 4. Població segons la dificultat per arribar a fi de mes (%). 2016
Amb dificultat Amb facilitat Total
Metropolità 62,2 37,8 100
   Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 60,6 39,4 100
      Barcelona 58,2 41,8 100
      AMB (sense Barcelona) 63,0 37,0 100
   Metropolità (sense AMB) 65,2 34,8 100
Comarques Gironines 61,3 38,7 100
Camp de Tarragona 71,5 28,5 100
Terres de l’Ebre 74,5 25,5 100
Ponent 59,5 40,5 100
Comarques Centrals 73,6 26,4 100
Alt Pirineu i Aran 72,6 27,4 100
Penedès 57,1 42,9 100
CATALUNYA 63,3 36,7 100
Font: Idescat.
% de llars que declaren arribar amb dificultat a fi de mes
Amb dificultat
Penedès 57,1
Ponent 59,5
Comarques Gironines 61,3
Metropolità 62,2
CATALUNYA 63,3
Camp de Tarragona 71,5
Alt Pirineu i Aran 72,6
Comarques Centrals 73,6
Terres de l’Ebre 74,5

 

Switch to mobile version