Autor Economia
5 Febrer 2017 a 15:00

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur

Del mes de gener de 2017

Atur Gener17 PimecTenint en compte les dades relatives l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

 • PIMEC valora positivament que malgrat el repunt tradicional dels nivells d’atur al mes de gener, la tendència interanual de millora es manté a bon ritme, i l’experimenten tots els sectors d’activitat.
  L’entitat destaca que la reducció interanual en el nombre de persones desocupades respon a un increment de l’afiliació.
  La patronal destaca que Catalunya pràcticament no experimenta increment del nombre d’aturats al mes de gener (variació intermensual).
  L’entitat adverteix que la població activa (persones ocupades + aturades) continua reduint-se des de l’any 2011 i està als nivells de l’any 2007.
  No obstant això, PIMEC destaca el fet que la taxa d’activitat femenina segueixi la seva tendència de millora, i amb un 53,4% estigui a prop dels seus nivells màxims.
  La patronal creu necessari fer una aposta decidida per reduir els terminis de pagament de les grans empreses, per tal que les pimes puguin seguir invertint i creant ocupació.
  PIMEC considera imprescindible dur a terme reformes estructurals al sector elèctric que permetin abaratir significativament els costos energètics, els quals estan perjudicant greument la productivitat de les empreses.
Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.158.369 2.414.272 288.654 174.952 280.492 17.674.175
Variació interanual (%) 4,0% 3,9% 3,9% 3,0% 3,3% 3,3%
Variació interanual (nombre) 120.107 95.176 10.960 5.107 8.863 569.817
Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 10.981 3.593 1.571 3.033 2.784 173.477
Indústria 55.290 43.157 4.366 2.216 5.551 344.468
Construcció 42.793 30.192 4.657 2.280 5.664 368.209
Serveis 317.973 233.498 31.429 14.724 38.322 2.564.668
Sense ocupació 26.886 19.836 2.499 1.272 3.279 309.409
Total 453.923 330.276 44.522 23.525 55.600 3.760.231
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -17,8% -20,3% -16,3% -15,9% -17,3% -12,4%
Indústria -16,4% -16,7% -16,9% -13,5% -14,8% -12,4%
Construcció -21,4% -21,9% -21,5% -17,9% -20,4% -17,9%
Serveis -10,0% -10,7% -7,6% -9,1% -7,7% -7,5%
Sense ocupació -12,8% -12,3% -16,1% -10,4% -13,9% -8,5%
Total -12,4% -12,9% -11,0% -11,4% -10,8% -9,4%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -2.377 -914 -306 -574 -583 -24.457
Indústria -10.873 -8.671 -889 -347 -966 -48.637
Construcció -11.676 -8.453 -1.277 -496 -1.450 -80.261
Serveis -35.287 -28.047 -2.567 -1.468 -3.205 -208.253
Sense ocupació -3.944 -2.791 -478 -147 -528 -28.916
Total -64.157 -48.876 -5.517 -3.032 -6.732 -390.524
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -4,1% -4,0% -10,5% -5,3% 1,5% 2,4%
Indústria -1,2% -1,3% -1,6% 0,6% -1,1% -0,3%
Construcció -3,3% -3,3% -4,3% 1,4% -3,8% -2,1%
Serveis 0,8% 0,5% 1,8% 1,4% 1,9% 2,7%
Sense ocupació 0,8% 0,6% 0,7% 6,0% 0,3% -1,5%
Total 0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 0,9% 1,5%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -464 -150 -185 -171 42 4.102
Indústria -695 -577 -72 14 -60 -1.103
Construcció -1.446 -1.042 -209 31 -226 -7.833
Serveis 2.668 1.205 551 208 704 66.929
Sense ocupació 215 115 18 72 10 -4.838
Total 278 -449 103 154 470 57.257

 

 

Switch to mobile version