Autor Societat
16 Febrer 2017 a 10:00

7,5 meurs per a projectes de prevenció i foment del reciclatge i d’economia circular

Aquest 2017 els destina l’Agència de Residus

reciclatge. acr

El consell de direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat avui destinar 7,5 milions d’euros a ajuts per a projectes de prevenció i foment del reciclatge i d’economia circular. Aquest 2017, a més, es recupera la línia de subvencions per a la implantació de deixalleries. L’any 2016 es van subvencionar projectes per un import 6,5 milions. Gairebé la meitat de les subvencions atorgades es van destinar a la promoció de la recollida selectiva de la fracció orgànica i a la utilització d’àrids reciclats en la construcció. A nivell territorial, més de dues terceres parts dels projectes es van realitzar a la regió metropolitana de Barcelona, a les Terres de l’Ebre i a les de Lleida.
Per al 2017 s’obriran 5 línies d’ajuts. Per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials hi ha una partida d’1 milió d’euros. Per al foment de l’economia circular, també 1 milió. Per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals hi ha 1,5 milions amb la distribució següent: 900.000 euros per a les subvencions sol·licitades pels ens locals i 600.000 per a les subvencions sol·licitades per les entitats sense ànim de lucre i universitats. Per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica, 2 milions. I Per a la implantació de deixalleries per al tractament de residus municipals, 2 milions més.
6,5 milions euros l’any 2016
L’any passat l’ARC va destinar 6,5 milions a diferents ajuts. Del total, gairebé 2 milions d’euros es van destinar al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals. L’altra línia amb més import, 1,2 milions d’euros, va ser per al foment de la promoció d’àrids reciclats dels residus de la construcció en obres realitzades per ajuntaments. La majoria dels programes subvencionats van ser per a la millora de camins.
Els ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, dirigits a ens locals i a entitats sense ànim de lucre i universitats, van tenir un import d’1,4 milions. Aquests ajuts tenen com a finalitat contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals. Les prioritats temàtiques subvencionades van ser la prevenció del malbaratament alimentari, el foment de la reutilització de recursos i l’elaboració d’estudis de pagament per generació i la seva implantació.
Prevenció dels residus al llarg del cicle de vida
Finalment, i pel que fa als ajuts per al foment de l’economia circular, es van  valorar tant projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis com l’estudi i prova de prototips en projectes com la reutilització de productes o l’ecodisseny de productes o serveis que promouen la prevenció dels residus al llarg del cicle de vida. L’any 2016 es van destinar ajuts per valor de 942.000 euros.
En el camp dels projectes de millora de la gestió de residus en el teixit industrial, l’ARC va destinar 1 milió d’euros a iniciatives industrials que permetran la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials, evitant d’aquesta forma el destí final cap a l’abocador.
Switch to mobile version