Autor Ensenyament
9 Gener 2017 a 10:00

La Generalitat impulsa l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques de Catalunya

La reestructuració de l’escola és l’evolució de l’EAPC

Casa_Antoni_Roger_-_Seu_de_l'Escola_d'Administració_Pública_de_Catalunya

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques de Catalunya. La norma crearà l’organisme encarregat de la formació i captació de talent del personal al servei de les institucions i administracions públiques catalanes, així com de la generació i la gestió de coneixement en matèria de govern, administració, direcció i polítiques públiques.
La llei es fruit dels treballs del pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i derogarà la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), que configurava aquesta escola com a institució bàsica de formació, selecció i estudi en matèria d’Administració Pública.
La memòria aprovada avui justifica l’impuls d’aquesta llei per la necessitat de disposar d’un organisme reforçat i amb un nou enfocament que doni resposta als nous reptes del segle XXI, amb una Catalunya integrada a la Unió Europea, i en un entorn globalitzat i altament tecnificat. La formació dels servidors públics és el fonament de l’ètica i la transparència de l’Administració pública, i és bàsica per prestar a la ciutadania un servei de qualitat, eficient i eficaç, tot innovant en les maneres de fer, en els processos i en l’organització.
Amb aquest objectiu, l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques vol esdevenir l’escola de totes les institucions i administracions públiques catalanes i del seu sector públic pel que fa a la formació, la captació de talent i la generació de coneixement, amb un àmbit d’actuació que abasti tant els càrrecs polítics i els directius, com tot el personal, amb independència de la naturalesa jurídica de la seva vinculació.
La reestructuració de l’escola és un nou pas en l’evolució de l’EAPC i un reforçament del seu paper en la formació dels funcionaris de Catalunya. El nou organisme naixerà l’any en què es commemorarà el centenari de la mort d’Enric Prat de la Riba, que va fundar l’Escola l’any 1912, amb l’objectiu de formar els funcionaris catalans i donar cobertura a les necessitats del sector públic català.
Switch to mobile version