Autor Economia
24 Gener 2017 a 18:00

3a edició del FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

 Beneficiarà a vint joves d’entre 18 i 29 anys

cecot formació

Cecot Formació ha obert el termini de preinscripció per seleccionar vint joves que vulguin beneficiar-se de la tercera edició del FEM OCUPACIÓ PER A JOVES. Aquest programa és una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya que compta amb el finançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El perfil dels participants se situa en joves d’entre 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional.

L’objectiu del programa és facilitar l’entrada o la reincorporació de les persones joves aturades al mercat de treball i mitigar l’impacte de la desocupació juvenil, fomentant l’ocupació i la creació de llocs de treball. Aquest programa té un enfocament diferent, ja que la política activa d’ocupació pren com a punt de partida les necessitats reals de les empreses.

El programa ofereix una subvenció econòmica a les empreses contractants equivalent al salari mínim interprofessional, per a la contractació d’un jove d’un mínim de 6 mesos de durada.

La primera edició, que es va iniciar el 2013/2014, Cecot Formació va atendre 120 nois/es, dels quals se’n van seleccionar 20 per a participar-hi. A la finalització del programa, la inserció dels joves va ser del 75%, 15 joves han continuat treballant, 7 de forma fixa i 8 amb contractes temporals.

En la segona edició, realitzada el 2015/2016, es van atendre més de 150 joves i 17 van ser els seleccionats per a participar-hi. Un cop finalitzada aquesta edició, la inserció ha estat del 71%, 12 joves continuen treballant i 5 estan en recerca activa de feina.

En aquesta edició, i amb les experiències conjuntes de les dues edicions anteriors, s’han implementat noves mesures per tal d’ajustar de forma correcta i adequada la política d’intervenció a les necessitats reals de cada territori. Cecot formació seleccionarà un total de vint joves per aquest any.

En aquest sentit, en aquesta nova edició alguns requisits han canviat. Els joves participants han de tenir de 18-29 anys, han d’estar inscrits a l’Oficina de Treball com a Demandants d’Ocupació No Ocupats, han de tenir un nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig i es prioritzaran aquells joves que ja tinguin alguna experiència laboral. Com a diferència destacable respecte les dues anteriors edicions és que en aquesta 3a, els joves no han d’estar inscrits en el Registre de la Garantia Juvenil.

El programa FEM OCUPACIÓ PER A JOVES el poden sol·licitar entitats locals i organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, en col·laboració amb empreses que desenvolupin polítiques actives d’ocupació per tal d’afavorir la inserció laboral de les persones joves aturades al mercat de treball.

Altres programes per a joves impulsats per Cecot Formació

Durant el 2016 i, a banda del programa FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, Cecot Formació també ha executat el programa integral JOVES PEL FUTUR, en que hi ha participat un total de 75 joves. L’objectiu del programa ha estat oferir als participants un espai on realitzar serveis d’orientació, formació i tutorització per tal d’aconseguir una inserció laboral o bé, el retorn al sistema educatiu formal.

Un altre programa dirigit a aquest col·lectiu ha estat el programa de formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i Idiomes, impulsat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. En aquest programa han rebut accions de formació un total de 55 joves, d’aquests 55 joves, 35 han realitzat accions de formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i 20 joves de l’especialitat d’Idiomes.

 

Switch to mobile version