Autor Economia
5 Desembre 2016 a 10:00

A Catalunya augmenta l’atur registrat de 4.573 persones al Novembre

 A Sant Cugat es redueix de 106 inscrits

Atur maig// Foto: Joan Murcia

Atur maig// Foto: Joan Murcia

L’atur al Vallès Occidental es situa en 59.527 persones. A Sant Cugat es redueix de 106 persones situant-se en 3.015 inscrits.

A Catalunya s’ha produït un augment de l’atur registrat de 4.573 persones el mes de de novembre (+1%), el que deixa el nombre de persones en atur en 462.979. En termes interanuals, la baixada de l’atur registrat a Catalunya és de 58.681 persones (-11,2%). En canvi, el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha pujat en 312 (+0,01%), el que implica que ara hi ha 3.184.748 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, s’ha produït un increment de 122.870 persones, el que significa un augment del 4,01%.
El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha valorat les xifres de l’atur afirmant que la reducció de l’atur s’alenteix per l’alta dependència de l’economia catalana dels sector estacionals”. “El 80% de les persones que s’han registrat a les oficines de treball vénen de l’hosteleria, i el 70% de les demarcacions de Girona i Tarragona. A la Indústria i la Construcció, l’atur ha baixat, ha informat Ginesta.
Per aquest fet, el secretari general ha apostat peruna Catalunya-Estat que inverteixi en sectors productius i en la reiundstrialització del nostre país que generen llocs de treball estables”. “No podem tenir tanta dependència dels sectors estacionals, malgrat la riquesa que aporta al país, perquè genera altes fluctuacions d’entrades i sortides de persones de les llistes de l’atur”, ha declarat el secretari general.
 
Josep Ginesta ha subratllat que la Catalunya-Estat que defensa el nostre Govern invertirà en enllaços ferroviaris als ports, com el de Barcelona, i no en estacions d’AVE en zones on no calen, i facilitarà les empreses que generin riquesa i llocs de treball estables invertint en economia productiva”.
 
Dades de l’atur registrat del mes de novembre de 2016
El nombre de persones en atur registrades a les oficines de treball de Catalunya s’ha situat en 462.979, el que significa un augment de 4.573 persones (+1%) respecte del mes d’octubre, i una baixada de 58.681 persones (-11,2%) en comparació amb el mes de novembre de l’any passat.
Per edats, el nombre de persones en atur menors de 25 anys ha pujat en 1.179 (+3,8%), situant el nombre total de joves aturats en 32.031. Pel que fa a les persones de 25 anys o més, hi ha 3.394 persones aturades més (+0,8%) que el mes anterior, deixant la xifra total de desocupats en 430.948. Interanualment, s’ha produït una davallada que ha estat, respectivament, de 1.743 (-5,2%) i 56.938 aturats (-11,7%).
 
Per sexes, l’atur ha pujat en 2.226 persones en el cas dels homes (+1,1%) i en 2.347 (+0,9%) en el cas de les dones, situant la xifra total d’aturats de cada gènere en 210.343 i 252.636 respectivament. Respecte a l’any anterior, l’atur ha baixat en els homes (-33.639 aturats; -15,4%) i en les dones (-25.042 aturades; -9%).
 
Per sectors, l’atur ha pujat al de Serveis (+1,6% i 5.112 aturats més); Agricultura (+0,3% i 33 aturats més); Indústria  (-0,8% i 432 aturats més), i Sense Ocupació Anterior (+2,2% i 642 aturats més). En canvi, l’atur ha baixat a la Construcció (-1,7% i 782 aturats menys). Interanualment, l’atur baixa a tots els sectors. Serveis (-34.075, -9,6%),  Construcció (-10.845; -19,8%) i la Indústria (-10.224; -15,3%), i Agricultura (-1.789; -13%).
 
Per demarcacions, l’atur registrat ha pujat a totes. Respecte al mes anterior l’augment és de 809 persones (+0,2%) a Barcelona; 1.468 persones (+2,7%) a Tarragona;  1.795 persones (+4,1%) a Girona; i 501 persones (+2,1%), a Lleida. Interanualmentent, a Barcelona l’atur baixa en 45.252 persones (-11,8%); a Girona, de 4.924 persones (-9,8%); a Tarragona, de 6.065 persones (-9,8%); i a Lleida, de 2.440 persones (-9,2%).
Pel que fa a la contractació, a Catalunya s’han registrat 265.890 contractes, 1.552 menys que el mes anterior (-0,6%). Dels contractes fets el mes de novembre, 232.675 (87,5%) són temporals, i 33.233 (12,5%) són indefinits.
En el capítol d’afiliacions a la Seguretat Social, ha pujat en 312 persones (+0,01%) respecte del mes passat, i ha augmentat de 122.870 persones (+4,01%) en termes interanuals. En aquests moments, hi ha 3.184.748 persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya.
Switch to mobile version