Autor Economia
15 Juliol 2016 a 18:00

Valoració de PIMEC sobre l’IPC de juny

IPC juny

IPC juny

Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

  • PIMEC destaca que malgrat el preu del petroli segueix sent la causa d’un índex de preus al consum negatiu, aquest component va perdent força sobre el conjunt de preus, i que l’índex general i la inflació subjacent tendeixen a apropar-se.
  • Això és fruit d’una certa moderació dels ritmes de caiguda del preu dels carburants, i d’una demanda que tot i que creixent, segueix sense permetre increments en els preus.
  • La patronal espera que els relativament baixos preus dels carburants permetin a les famílies disposar de més renda disponible en una època en què la despesa de les llars en transport augmenta, i que això afavoreixi la demanda interna d’altres béns i serveis.
  • Els preus recuperen el signe positiu al conjunt de la Unió Monetària i Espanya manté un diferencial negatiu amb aquests països de -1,1 punts percentuals, el que permet seguir guanyant competitivitat. D’altra banda, es manté la situació en què Catalunya sistemàticament presenta una major inflació que el conjunt de l’Estat.

 


Switch to mobile version