Autor Ensenyament
17 Juliol 2016 a 15:00

Més de 46.000 estudiants s’han preinscrit per accedir a la universitat el curs 2016-2017

1717

Inscripció Universitat

Inscripció Universitat

Un total de 46.107 estudiants (47.708 el 2015) s’han preinscrit enguany en alguna de les set universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat de Girona (UdG), més la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
Any
Nombre preinscripcions
Variació
Percentatge
2010
49.641
2011
50.650
1.009
2,03%
2012
48.240
-2.410
-4,76%
2013
47.038
-1.202
-2,49%
2014
45.226
-1.812
-3,85%
2015
47.708
+2.482
+5,48%
2016
46.107
-1.601
-3,36%
Pel que fa a les assignacions, gairebé 9 de cada 10 estudiants preinscrits, un 87,79% (85,22% el 2015), ja tenen assignat un centre d’estudi. D’aquests, gairebé 7 de cada 10, un 67,82% (65,81% el 2015) podran estudiar l’ensenyament que volien en el centre que havien triat en primera preferència.
Els alumnes assignats a les diferents universitats són: 11.024 a la UB, 8.225 a la UAB, 5.430 a la UPC, 3.820 a la UPF, 3.685 a la UdG, 3.295 a la URV, 2.325 a la UdL, i 2.050 a la UVic-UCC.
Dels sol·licitants, la majoria, 37.811, procedeix de les PAU i de Cicles Formatius de Grau Superior. Aquesta xifra representa un percentatge similar al dels darrers anys. Hi ha 1.143 estudiants universitaris que volen fer un segon grau universitari, un 8,27% menys que el curs passat. També ha disminuït un 6,69% el nombre d’estudiants procedents de les proves per a més grans de 25 i 45 anys, que enguany són 949; així com el nombre d’alumnes universitaris que ha demanat un canvi d’estudi de grau:  en aquesta convocatòria han estat 6.204 en comptes dels 6.655 de l’any 2015.
Notes d’admissió i estudis més sol·licitats
Les notes d’admissió més altes corresponen a Física/Matemàtiques a la UAB (13,238 i 20 places), Física/Matemàtiques a la UB (12,926 i 20 places), Medicina a la UB-Campus Clínic (12,748 i 172 places), Filosofia, política i economia a la UPF (12,662 i 30 places), Medicina UB-Campus Bellvitge (12,621 i 87 places), Medicina UPF (12,620 i 60 places), Bioquímica i Biologia molecular / Biotecnologia a la URV (12, 446 i 10 places), Física/Química a la UAB (12,370 i 20 places), Medicina a la UAB (12,348 i 320 places) i Ciències biomèdiques a la UAB (12,332 i 60 places).
Els 10 ensenyaments més sol·licitats en primera preferència són: Medicina (UB-Campus Clínic), Psicologia (UB), Administració i direcció d’empreses (UB), Medicina (UAB), Enginyeria Informàtica (UPC), Medicina (UdL), Enginyeria en Tecnologies Industrials (UPC), Educació primària (UB), Dret (UB), i Psicologia (UAB).
Els estudis més sol·licitats en primera preferència de cadascuna de les universitats són: Medicina (UB-Campus Clínic), Medicina (UAB), Enginyeria informàtica (UPC), Dret (UPF), Medicina (UdL), Medicina (UdG), Medicina (URV), i Disseny “BAU” (UVic-UCC).
Noves PAP per accedir als graus d’Educació
Enguany, l’oferta de places per accedir als diferents graus d’Educació Infantil i Primària és com l’any passat, de 2.220 places en el conjunt de les universitats que participen en la Preinscripció universitària, mentre que el total de sol·licitants ha estat de 2.669, lleugerament inferior a l’any passat.
Precisament, la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou, ha anunciat els canvis que s’aplicaran a partir del 2017 en les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus de mestre. Concretament, aquestes noves PAP es desvinculen de les PAU i es realitzaran el dissabte 17 de juny. Consistiran en dos exàmens de competència comunicativa i raonament crític (de dues hores de durada); i de competència logicomatemàtica (d’una hora i mitja).
Actualment, les PAP dels graus d’Educació consisteixen en dues proves de llengua catalana i castellà. Els estudiants que s’examinen de la Fase general de les PAU compleixen el requisit amb els exàmens corresponents a Llengua i literatura catalana, i Llengua i literatura castellana. En tots dos casos, la mitjana mínima requerida és de 5 (amb una nota mínima de 4 en cadascuna de les dues proves).

“La forma de puntuar continuarà sent la mateixa i la mitjana mínima requerida serà de 5 sempre que no s’hagi tret una nota inferior a 4 en qualsevol dels dos exàmens”, ha detallat Jou. La secretària general del CIC també ha explicat que aquests canvis obeeixen a l’objectiu d’atreure els candidats més capacitats per començar els estudis de mestre. A l’octubre es realitzarà una prova pilot amb estudiants que hagin començat un grau d’Educació al setembre.

Calendari de matriculació i accés a la universitat
Un cop formalitzada la preinscripció, el calendari de matriculació i accés a la universitat es completa d’aquesta manera:
Del 13 al 18 de juliol: Període de matrícula dels estudiants assignats en primera preferència.
Del 19 al 21 de juliol: Matrícula de les PAU convocatòria de setembre.
22 de juliol: segona assignació de places
Del 25 al 27 de juliol: Matrícula de la segona assignació de places
6 de setembre: Prova d’aptitud personal (PAP) per als graus d’Educació infantil i d’Educació primària.
Del 6, 7 i 8 de setembre: Proves d’accés a la universitat (convocatòria de setembre).
20 al 21 de setembre: Preinscripció universitària de la convocatòria de setembre.
26 de setembre: Assignació de places de la convocatòria de setembre.
27 de setembre: Matrícula d’assignats a la convocatòria de setembre.
Switch to mobile version