Autor Societat
9 Juliol 2016 a 14:00

L’ACA i la UAB col·laboren en el projecte europeu LIFE Saving-E

Per millorar l’eficiència de les depuradores

ACA-UAB

’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) de Rubí-Valldoreix acull des d’aquesta setmana una planta pilot experimental per tal d’aconseguir que la depuració d’aigües residuals generi més energia de la que consumeix.
Es tracta d’un projecte de la Unió Europea LIFE SAVING-E coordinat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb participació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM). El projecte suposarà una inversió de 1.170.00 euros finançats amb fons de la Unió Europea. La planta pilot ha estat inaugurada aquest dijous per l’alcaldessa de Rubí (Vallès Occidental), Ana María Martínez, el director de l’ACA, Jordi Agustí, i la rectora de la UAB, Margarita Arboix.
Actualment, la major part de les tecnologies aplicades a les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes es fonamenten en processos biològics amb sistemes de fangs activats. En els processos convencionals, el nitrogen (majoritàriament en forma d’amoni) és eliminat mitjançant la nitrificació i la desnitrificació.
Aportar valor afegit
El director de l’ACA, Jordi Agustí, ha destacat que Catalunya necessita la recerca i la innovació per transferir coneixement que aporti valor afegit a les infraestructures dels serveis del cicle de l’aigua i les faci més sostenibles. “Amb un parc de quasi 500 depuradores, necessitem ser cada vegada més sostenibles energèticament, econòmicament i ambientalment.
Per això, des de l’ACA estem donant suport a molts projectes LIFE com aquest que, a través de la innovació, ens ajudin a ser més eficaços i, alhora, a reduir la nostra petjada ecològica”.
En aquest procés, gran part de la matèria orgànica s’utilitza per dur a terme la desnitrificació i no es pot aprofitar per produir biogàs (una font d’energia combustible renovable) en el procés de digestió anaeròbica. Això fa que el tractament d’aigües residuals urbanes requereixi d’entre 8 i 15 kW/h habitant/any d’energia elèctrica o, el que és el mateix, uns costos d’entre 500 a 1.000 milions d’euros l’any per al conjunt dels països de la Unió Europea.
Sistema productor net d’energia
El repte de SAVING-E és redissenyar completament una depuradora urbana per convertir-la en un procés productor d’energia en lloc d’un procés consumidor i, alhora, procurar que el seu funcionament no es vegi afectat sinó que es millori respecte a les depuradores actuals.
SAVING-E pretén demostrar, a escala pilot i amb aigües residuals urbanes reals, tant a altes com a baixes temperatures (10º C), que el balanç energètic d’una EDAR urbana es pot millorar fins a convertir-la en un sistema productor net d’energia.
Beneficis econòmics i ambientals esperats
– Un increment del 50% en la producció de biogàs
„- Una reducció del 10% en la descàrrega de nitrogen
„- Un estalvi energètic del 30% en el procés d’eliminació de nitrogen
„- Un estalvi energètic del 40% en el procés global del tractament
„- Una reducció del 20% en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
Switch to mobile version