Autor Societat
16 Juliol 2016 a 18:00

La prevenció del malbaratament alimentari prioritat estratègica del Govern

Des de la producció fins al consumidor

Malbaratament alimentari

Malbaratament alimentari

Evitar els excedents en totes les baules de la cadena alimentaria i augmentar l’aprofitament dels que es puguin generar són dues de les premisses bàsiques que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) considera que han de formar part de l’estratègia per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquesta és una prioritat estratègica del Govern de la Generalitat per la seva rellevància social, econòmica i mediambiental.
El DARP ha creat la Comissió interdepartamental per al malbaratament alimentari, en compliment del mandat del Parlament de Catalunya, fruit del Ple monogràfic sobre emergència social  que es va celebrar el passat mes de març i que instava el Govern a prendre mesures.
L’objectiu final de totes les propostes de millora és prevenir el màxim possible el malbaratament d’aliments i situar Catalunya com a regió capdavantera referent a Europa en la lluita contra el malbaratament alimentari i el foment de la sostenibilitat. En aquest sentit, cal promoure comportaments i actituds, per part de tots els actors, encaminats a recuperar el valor dels aliments i a considerar les restes alimentàries com a recurs.
Des d’Agricultura es proposarà que s’estableixin mesures concretes per incentivar la reducció del malbaratament, que s’obligui als agents de la cadena alimentària a instaurar mesures d’autocontrol i que s’estableixi un sistema d’incentius i de control del compliment de la llei.
Comissió de treball per al malbaratament alimentari
 
La Comissió Interdepartamental ha d’establir accions conjuntes encaminades a combatre el malbaratament dels aliments i aprofitar l’excedent alimentari. A través d’aquest grup de treball es volen recollir totes les iniciatives que s’estan duent a terme a nivell de la Generalitat de Catalunya en aquesta temàtica per tal d’agrupar-les i dissenyar un model comú de funcionament que centralitzi tots els esforços i permeti treure més rendiment de les actuacions que es duent a terme.
En aquest sentit, cal distingir molt clarament les actuacions generals contra el malbaratament que poden tenir impacte a nivell econòmic i mediambiental, de les accions d’aprofitament de l’excedent alimentari  a nivell social que ja s’estan treballant amb èxit en el marc de la Taula Solidària.
D’altra banda, també s’estudiaran referents legislatius i de bones pràctiques procedents tant de països de l’àmbit europeu com de l’internacional, ja que actualment Catalunya no disposa de cap regulació normativa sobre aquesta temàtica.
Aquest grup, creat el passat mes de juny pel Departament d’Agricultura, està format per l’Agència de Salut Pública, l’Agència de residus de Catalunya, l’Agència Catalana del Consum i el Departament de treball, Acció Social i Famílies.
Switch to mobile version