Autor Societat
13 Juny 2016 a 14:00

Dones pel Futur i MicroBank signen un conveni per incentivar l’activitat emprenedora

L’objectiu és  potenciar la creació d’ocupació

Acord Dones pel Futur i MicroBank

Acord Dones pel Futur i MicroBank

La presidenta de Dones pel Futur (Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries, ACDDE), Núria Viñas, i el president de MicroBank, Antoni Vila, han firmat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials o d’autoocupació a través de microcrèdits.

Amb la firma d’aquest acord s’estableix una línia de finançament de fins a 500.000 euros. Els beneficiaris seran persones físiques i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 15.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Associació.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut d’aquest conveni, Dones pel Futur (ACDDE) es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’associació a MicroBank perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L’Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries (ACDDE) ha engegat el projecte Dones pel Futur, que pretén ser un referent en l’objectiu d’assolir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Dintre de la seva agenda estratègica, destaquen les accions dirigides a fomentar l’autoocupació en sectors de vulnerabilitat i exclusió social per a les dones utilitzant una nova metodologia basada en la solidaritat i la confiança en les persones. També vol promoure la presència de dones en tota mena d’iniciatives del món empresarial i social, així com crear un espai d’intercanvi de negocis, experiències i col·laboracions entre les associades a nivell nacional i internacional.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

Durant l’exercici del 2015, MicroBank ha concedit a Catalunya un total de 6.859 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 68,2 milions d’euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 107,3 milions d’euros a 28.999 iniciatives.

Switch to mobile version