Autor Societat
23 Març 2016 a 14:00

3 milions d’euros per atendre les famílies amb infants en situació de vulnerabilitat

Convocatòria extraordinària del Govern

Dolors Bassa. consellera

El Govern destinarà 3 milions d’euros els pròxims dos anys per subvencionar entitats del Tercer Sector perquè desenvolupin actuacions per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, vestimenta, medicaments i altres productes per promoure la millora i preservació de la salut així com les despeses de manteniment bàsic de la llar i qualsevol altra de naturalesa similar  d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec.
Aquests 3 milions es distribuiran en dues anualitats: 2,7 milions aquest 2016 i 300.000 euros més l’any vinent.
Els ajuts podran ser de tipus econòmic o bé en forma de prestació de serveis. L’import de la convocatòria serà ampliable en funció de les necessitats.
Aquests ajuts volen contribuir a donar resposta a les situacions extremes de vulnerabilitat social de les famílies.
Switch to mobile version