Autor Política
24 Desembre 2015 a 13:00

S’aprova definitivament el pressupost municipal pel 2016

Tindrà un marcat caràcter social

ajuntament

L’Ajuntament // Foto: Joan Murcia

El pressupost municipal per a l’any 2016 va ser aprovat definitivament en el ple celebrat ahir amb els vots  favorables de Convergència i ERC, les abstencions de la CUP i PSC, i el vot en contra de C’s, ICV-EA i PP. L’aprovació dels comptes de l’Ajuntament arriba després que l’equip de govern (Convergència) i el grup ERC-MES hagin pactat un acord d’estabilitat pressupostària per al 2016.

Aquest acord contempla actuacions en tres grans àrees estratègiques: les polítiques socials (“Per un Sant Cugat socialment just”), les polítiques de promoció econòmica (“Per un Sant Cugat emprenedor i generador d’Ocupació”) i les polítiques de millora urbana i de cohesió social (“Per un Sant Cugat viu i cohesionat”).

En aquest sentit estan previstes actuacions com l’impuls de la tarifació social en alguns preus públics, l’augment dels ajuts a l’habitatge, més bonificacions de taxes a les activitats empresarials de recent creació, l’impuls d’un pla de xoc per lluitar contra l’atur de llarga durada o l’impuls de millores als barris i districtes.

Un pressupost que creix un 5’4%

Totes aquestes iniciatives han quedat incloses en un pressupost que contempla un increment global del 5’4% fins a situar-se als 125 milions d’euros (ordinari+inversió+amortitzacions de crèdit). Pel que fa al pressupost ordinari, aquest serà de 101’51 M€ (increment del 5’1%) i el pressupost d’inversió serà de 18’4 M€ comptant les inversions de Promusa (increment global del 10%).

El pressupost més alt de la història en atenció a les persones (15’98 M€)

L’increment pressupostari del 2016 té un marcat accent social i repercutirà clarament en una major acció en aquest àmbit. En aquest sentit, l’Ajuntament dedicarà més recursos que mai en atenció a les persones: 15’98 M€, el pressupost més alt de la seva història. Aquesta partida augmenta un 13% respecte aquest any 2015 i, des de l’inici de la crisi (any 2008), l’increment ha estat del 57%.

Aquesta gran partida pressupostària inclou increments destacats en àrees com “Cohesió i justícia social” (en total s’hi destinen 5’9 M€, un 30% més que el 2015) o “Ciutat educadora, culta i creativa” (en total s’hi destinen 6’2 M€, un 8% més). En aquestes àrees s’hi inclouen ajuts tan importants com les beques menjador (que passen dels 0’61 M€ als 0’82 M€, un 33% més) o ajuts a l’habitatge (que passen dels 0’12 M€ als 0’14 M€, un 20% més).

El pressupost dedicat a les entitats augmenta un 26%

Un dels altres augments destacats del pressupost 2016 és la partida destinada a la dimensió “Entitats, Associacions Socials i Culturals”, que registra un augment del 26% passant dels 1’3 als 1’7 milions d’euros. Amb aquest augment, l’equip de govern busca seguir potenciant el suport a les entitats amb l’objectiu de refermar el teixit associatiu i impulsar la cohesió social.

Altres augments destacats: l’entorn urbà, la qualitat ambiental i les telecomunicacions

Així mateix, hi ha altres partides pressupostàries que l’Ajuntament ha augmentat tenint en compte la seva triple estratègia per superar el context de crisi econòmica. En aquest sentit, cal remarcar l’augment de 0’8 M€ en la dimensió “L’Entorn Urbà i Ambiental. Ciutat cívica, verda i sostenible”, passant dels 20’6 M€ als 21’4 M€. Dins d’aquesta dimensió, augmenten partides adreçades al “Compromís de protecció del medi i qualitat ambiental” (s’hi destinaran 5’5 M€, un 10% més) o a “L’enllumenat i la xarxa de clavegueram” (s’hi destinaran 15’9 M€, un 2’2% més).

D’altra banda, cal tenir en compte també que la dimensió “Coneixement, Tecnologia i Innovació” s’incrementa un 10% (passant dels 0’88 als 0’96 M€) i que l’àrea de “Telecomunicacions. Ciutat enxarxada” augmenta un 7’5% (passant de 0’66 a 0’72 M€).

18’4 M€ en inversió, dels quals 1 M€ es decidirà a través d’un procés participatiu

El pressupost d’inversions per al 2016 augmenta un 10% -comptant-hi les inversions de Promusa- i s’arribarà a un total de 18’4 M€ (l’any 2015 s’hi van destinar un total de 16’7 M€).

Els principals projectes previstos són:

  • 2’5 M€ per construir el pavelló de la Guinardera
  • 3 M€ en habitatge social construït per Promusa
  • 0’5 M€ per iniciar la remodelació Teatre La Unió
  • 0’4 M€ per construir un pavelló al nou IES Leonardo da Vinci
  • 2’5 M€ en obres d’urbanització i enllumenat públic
  • 2’2 M€ en obres de mobilitat i millora de carrers
  • 0’3 M€ per iniciar el projecte de Biblioteca Central Urbana
  • 3’7 M€ per pagar expropiacions de zones verdes

Tal i com es va comprometre l’equip de govern, l’Ajuntament reserva el 10% del pressupost per invertir-lo de forma participativa. aquesta és una de les grans novetats destacables. Per tant, l’any 2016 es destinarà un total d’1 M€ a projectes que decideixi directament la ciutadania. L’Ajuntament encara està definint i preparant el procés participatiu que es posarà en marxa per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin decidir en què destinar aquests diners. Properament es donarà a conèixer aquest procés.

Rebaixa de la fiscalitat

L’Ajuntament preveu intensificar la rebaixa de la pressió fiscal a ciutadans i empreses ja iniciada els darrers exercicis. Les Ordenances Fiscals per al 2016 han inclòs una disminució d’un 2’2% del rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI). També es rebaixarà un 18% l’import de les plusvàlues com a conseqüència de l’aplicació del coeficient reductor dels valors cadastrals.

Switch to mobile version