Autor Economia
26 Desembre 2015 a 18:00

Ja s’han publicat els Indicadors PIMEC del desembre de 2015

Indicadors PIMEC // Imatge cedida per PIMEC

Indicadors PIMEC // Imatge cedida per PIMEC

La creació de societats mercantils al novembre de 2015 a Catalunya va ser de 1.542, un 10,9% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa la dissolució de societats mercantils va ser de 193, un -9,8% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

A Espanya la creació de societats mercantils al novembre de 2015 va ser de 7.788, un 5,9% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. La dissolució de societats mercantils va ser de 1.781, un -10,0% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa el nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -19,9% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 214. La resta de l’Estat el nombre d’empreses concursades a Espanya disminueix un -19,4% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.024.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya a l’octubre en relació al mateix període de 2014  un 4,8%. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar a l’octubre (+4,6%) en relació al mateix període de 2014.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Espanya a l’octubre un 4,1% en relació al mateix període de 2014. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar a l’octubre un +3,5% en relació al mateix període de 2014.

En quan el PIB va augmentar a Catalunya al segon trimestre de 2015 un 2,8% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 4,0% i el consum públic va augmentar un 1,0% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya al segon trimestre de 2015 un 3,1% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 1,0% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al segon trimestre de 2015 un 4,6% en relació al mateix període de l’any anterior. A la resta de l’Estat la inversió va augmentar a Espanya al segon trimestre de 2015 un 5,6% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al setembre de 2015 en 5.611 milions d’euros, un 6,5% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. En canvi, les importacions es van situar en 6.835 milions d’euros, un 4,8% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Espanya al setembre de 2015 en 21.424 milions d’euros, un 1,1% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa les  importacions es van situar en 23.995 milions d’euros, un 1,8% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

L’IPC general es va situar al novembre en el 0,0% a Catalunya i en el -0,3% a Espanya. La inflació subjacent es va situar en el 1,0% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -0,4%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (0,1%) de cinc dècimes percentuals.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar al novembre en 2.422,1 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,9%. I a la resta de l’Estat espanyol es va situar al novembre en 12.766,4 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,5%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al novembre en 539,6 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,5%. A Espanya es va situar al novembre en 3.166,9 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,4%.

Per últim, l’atur registrat es va situar a Catalunya al novembre en 521.700 persones, un -10,3% menys que fa un any. A la resta de l’Estat l’atur registrat es va situar a Espanya al novembre en 4.149.300 persones, un -8,0% menys que fa un any.

Switch to mobile version