Autor Articles i estudis
6 Setembre 2015 a 14:00

Es descriuen noves evidències de connectivitat en un cas de malaltia de Parkinson

descriuen evidencies

Malgrat la teoria Hebbiana descriu el mecanisme bàsic de plasticitat sinàptica neuronal cerebral, roman poc explicat com es correlacionen els canvis en la connectivitat estructural amb la funcionalitat del cervell en humans.

Per la teoria de Hebb  s’expliquen alguns aprenentatges de caire associatiu coneguts com a aprenentatges de Hebb dels quals s’ha trobat evidència en els canvis de comportament observats després d’una estimulació cerebral profunda.  L’estimulació cerebral profunda (DBS, en anglès), és el tractament neuroquirúrgic estàndard per a la malaltia de Parkinson en estat avançat.

Un estudi internacional que ha estat codirigit perGustavo Deco, investigador ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) i director del Centre de Cognició i Cervell de la UPF, conjuntament amb el científic Morten L. Kringelbach, publicat a la revista Frontiers in Behavioral Neuroscience, ha obtingut les connexions neuronals completes de la substància blanca cerebral d’un pacient amb malaltia de Parkinson, abans i després del’estimulació cerebral profunda (DBS). Aquestes dades s’han comparat amb els models computacionals disponibles per investigar els canvis estructurals induïts pel DBS a llarg termini.

Cap a tractaments més eficaços i individualitzats

En primer lloc, els resultats han mostrat les principals estructures cerebrals implicades en la connectivitat funcional del cervell en estat de repòs, després del tractament amb DBS a llarg termini per a la malaltia de Parkinson avançada.

Igualment, s’ha vist que el tractament DBS, a llarg termini,  indueix canvis significatius en la connectivitat funcional de la segregació i la integració del processament d’informació, dos conceptes clau en l’organització del cervell.

Com ha comentat Gustavo Deco: “l’enfocament metodològic emprat en aquest estudi ens ha permès modelar computacionalment els efectes del canvis hebbians del DBS a llarg termini, la qual cosa podria ajudar a predir l’eficàcia de la focalització individual del tractament amb DBS,  així com també identificar noves dianes anatòmiques d’aquest tractament neuroquirúrgic que, avui dia, és el d’elecció en la malaltia de Parkinson avançada”.

Treball de referència:

van Hartevelt TJ, Cabral J, Møller A, FitzGerald JJ, Green AL, Aziz TZ, Deco G, Kringelbach ML, (2015), ” Evidence from a rare case study for Hebbian-like changes in structural connectivity induced by long-term deep brain stimulation“, Frontiers in Behavioral Neuroscience,  doi: 10.3389/fnbeh.2015.00167

Switch to mobile version