Autor Societat
5 Agost 2015 a 11:30

Sant Cugat no autoritza el club de fumadors de cànnabis a Can Magí

L’ajuntament ha demanat una còpia dels estatuts de l’Associació Cannàbica Cànnem Mil·lenari

L'Ajuntament de Sant Cugat // Foto: Joan Murcia

L’Ajuntament de Sant Cugat // Foto: Joan Murcia

Davant del recurs presentat per l’Associació Cannàbica Cànnem Mil·lenari, l’Ajuntament de Sant Cugat no autoritzar l’activitat de club de fumadors de cànnabis al local que l’entitat té al carrer d’Adrià Gual mitjançant un nou Decret.

D’aquesta manera, el consistori es referma en la seva determinació de no permetre la instal·lació a la ciutat d’una activitat com aquesta, una mesura que s’afegeix a la remesa als jutjats de Rubí de les diligències practicades per la Policia Local el 15 de juliol, en la que els agents van comissar divers material trobat dins del local constitutius d’indicis clars de l’existència d’un presumpte delicte contra la salut pública. Van ser comissats pots que contenien una substància amb color, textura i aparença de marihuana i resina de haixix; diners i altres estris relacionats amb el tractament, manipulació i envasat de la marihuana en dosis per a la seva presumpta venda.

La reobertura del local queda limitada com a punt de trobada dels socis. Mitjançant el Decret número 1809/2015, l’Ajuntament de Sant Cugat adverteix que la comunicació prèvia i el projecte tècnic que l’associació va presentar el 7 de juliol “únicament dóna cobertura legal a l’inici de l’activitat com a local social per a l’activitat de l’Associació Cannànica sense poder-se destinar a club de fumadors en no contemplar la sol·licitud de manera específica l’activitat de club de fumador ni establir-se en el projecte cap mesura correctora per al control d’evacuació de fums a efectes de garantir el dret dels ciutadans i veïns a no tenir aire contaminat” i sol·licita a l’entitat una còpia dels seus estatuts per conèixer amb exactitud el seu objecte i les finalitats socials ja que segons l’informe jurídic, ni en la instància ni el projecte tècnic es parla de fumar o de club de fumadors, sinó que es diu que “l’activitat és la d’espai de reunió per a l’esbarjo d’una associació cannàbica, en base del consum de productes”. L’informe municipal apunta que “resulta necessari comprovar que els estatuts de les associacions permeten l’activitat que es vol desenvolupar: és a dir, que l’activitat sigui la declarada al constituir-se i que aquesta sigui legal”.

Els serveis jurídics municipals han elaborat un informe on es constata la manca d’una regulació específica dels clubs de fumadors de cànnabis i de tabac. En aquest sentit, exposa que l’associació “al·lega que ha realitzat la comunicació prèvia en base al que disposa la llei 20/2009 (de prevenció i control de les activitats mediambientals), i un examen de dita norma deixa palès que no està pensada per una activitat com la que ens ocupa de club de fumadors de cànnabis (no és l’activitat demanada, però sí la que s’ha constatat que es realitza –informe de la Policia Local de data 16-7-2015–)”.

L’Ajuntament i la Policia Local comprovaran a partir d’ara que l’espai s’ajusti als usos fixats en aquest últim decret ja que ja han rebut queixes coincidint amb la reobertura del local de l’Associació Cannàbica Cànnem Mil·lenari .

Switch to mobile version