Autor Societat
3 Juliol 2015 a 11:30

Sant Cugat prorroga fins al 20 de juliol el servei de prendre mesures dels camps electromagnètics de radiofreqüència als domicilis particulars

L’Ajuntament ha rebut 14 peticions de mesures per part de veïns

antena

De les mesures fetes fins ara, tots els nivells obtinguts estan molt per sota dels nivells màxims permesos. // Imatge sota llicència Copyleft.

El servei de mesura de camp electromagnètic de radiofreqüència als domicilis particulars que l’Ajuntament de Sant Cugat està oferint des de l’abril d’aquest any gràcies a un conveni de col·laboració entre el consistori i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya es prorroga fins al 20 de juliol.

Durant els primers mesos de vigència d’aquest servei, fins a 14 particulars s’han adreçat a l’Ajuntament per demanar una comprovació del nivell de camp electromagnètic que reben als respectius domicilis, generats per les antenes emissores instal·lades en les proximitats d’aquests habitatges, com ara les antenes de telefonia mòbil. D’aquestes 14 sol·licituds, la Unitat de Telecomunicacions ja ha pres mesures en 9 habitatges gràcies a l’equip de mesura portàtil cedit per la Generalitat.

De les mesures fetes fins ara, tots els nivells obtinguts estan molt per sota dels nivells màxims permesos que fixa la normativa vigent. Concretament, la mesura amb els valors més alts està 9 vegades per sota dels nivells màxims i la dels valors més baixos els situa fins a 76 vegades per sota dels nivells màxims.

Els resultats de totes aquestes mesures es poden consultar al web del projecte Governança Radioelèctricahttp://governancaradioelectrica.gencat.cat/

Un dels objectius del projecte Governança Radioelèctrica és la transparència amb la ciutadania respecte dels camps electromagnètics de radiofreqüència. D’aquesta manera es vol ajudar a minimitzar la percepció del risc que una part de la ciutadania té respecte a la possible relació entre l’exposició a les radiacions dels camps electromagnètics de radiofreqüència i els efectes sobre la salut. Amb aquest projecte es vol aconseguir que el desplegament de les infraestructures de comunicacions sense fil es faci sense dificultats.

Com en l’anterior període, les sol·licituds de mesures de particulars cal fer-les enviant un correu electrònic a bustiaciutadana@santcugat.cat.

Switch to mobile version