Autor Economia
24 Juliol 2015 a 9:00

PIMEC elabora un document amb els indicadors de juliol

L’entitat compara dades de Catalunya i Espanya

Creació i dissolució de societats mercantils a Catalunya // Imatge cedida per PIMEC

Creació i dissolució de societats mercantils a Catalunya // Imatge cedida per PIMEC

L’Observatori PIMEC ha elaborat el document “Indicadors PIMEC juliol 215”, en el que es constaten diferents dades. Una d’elles és la creació i dissolució de societats mercantils.

La creació de societats mercantils a Catalunya al juny de 2015 va ser de 1.666, un 21,6% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 194, un 7,2% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. A Espanya, la creació de societats mercantils al juny de 2015 va ser de 8.530, un 8,1% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 1.668, un 0,8% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

El nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -32,8% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 273. A Espanya, disminueix un -26,2% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.412.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al maig en relació al mateix període de 2014 (+1,9%). De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al maig (+3,8%) en relació al mateix període de 2014. A Espanya, va augmentar al maig un 4,0% en relació al mateix període de 2014. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al maig un +3,4% en relació al mateix període de 2014.

El PIB va augmentar a Catalunya al primer trimestre de 2015 un 2,6% en relació al mateix període de l’any anterior. De la seva banda, el consum privat va augmentar un 3,3% i el consum públic va augmentar un 1,0% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya, el PIB va augmentar al primer trimestre de 2015 un 2,7% en relació al mateix període de l’any anterior. De la seva banda, el consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 0,2% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al primer trimestre de 2015 un 3,3% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 3,2% i la inversió en construcció va augmentar un 2,7% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya, la inversió va augmentar al primer trimestre de 2015 un 5,1% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 7,1% i la inversió en construcció va créixer un 4,9% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya a l’abril de 2015 en 5.281 milions d’euros, un 3,7% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, les importacions es van situar en 6.336 milions d’euros, un 5,7% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, al març la taxa de cobertura es va situar en el 83,3%. A Espanya, les exportacions de béns es van situar a l’abril de 2015 en 20.918 milions d’euros, un 6,5% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, les importacions es van situar en 23.171 milions d’euros, un 6,3% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, al març la taxa de cobertura es va situar en el 90,3%.

L’IPC general es va situar al juny en el 0,3% a Catalunya i en el 0,1% a Espanya. De la seva banda, la inflació subjacent es va situar en el 0,6% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el 0,0%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (0,2%) de dues dècimes.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar al juny en 2.423,5 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,9%. A Espanya, es va situar al juny en 12.666,0 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,6%. L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al juny en 541,6 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 2,1%. A Espanya, es va situar al juny en 3.181,6 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 2,1%.

Finalment, l’atur registrat es va situar a Catalunya al juny en 510.900 persones, un -10,4% menys que fa un any. Per sectors, l’atur registrat augmenta en els sense ocupació anterior, i es redueix en el primari, la indústria, la construcció i els serveis. A Espanya, es va situar al juny en 4.120.300 persones, un -7,4% menys que fa un any. Per sectors, l’atur registrat es redueix a l’agricultura, la indústria, la construcció, els serveis i els sense ocupació anterior.

Switch to mobile version