Autor Societat
29 Juliol 2015 a 14:00

L’Ajuntament destina uns 800.000 euros a la millora de la ciutat durant l’estiu

Es milloraran una vintena d’espais

Ajuntament Sant Cugat

Ajunatment de Sant Cugat // Foto: Joan Murcia

La disminució d’afluència als carrers i el tancament al públic d’alguns equipaments públics fa que el mes d’agost es portin a terme l’execució de treballs de millores de les ciutats. En aquest sentit, L’Ajuntament de Sant Cugat enguany invertirà uns 800.000 euros en l’execució d’una vintena de projectes.

Els treballs es duran a terme en 4 grans línies: clavegueram, manteniment de la via pública, equipaments i escoles.

Clavegueram

Carrer Castellví:

-Objecte: obres de millora del clavegueram al carrer Castellví, que consistirà en la substitució del col·lector de residuals en el tram del carrer comprès entre Indústria i Josefina Mascareñas

-Empresa: CIC 3

-Pressupost: 37.395,90€ (IVA inclòs)

-En marxa des del 20 de juliol (durada tres setmanes)

 

Carrers Josep Vidal i Granés, i Rovellat:

-Objecte: obres de millora del clavegueram de diferents trams del carrer de Josep Vidal i Granés i del carrer Rovellat

-Empresa: VORACYS

-Pressupost: 128.635,33€ (IVA inclòs)

-Previsió d’inici: 3/08/2015 (durada 6 setmanes)

 

Avinguda del Llac:

-Objecte: millorar el drenatge superficial de calçada a l’avinguda del Llac de Sol i Aire.

-Empresa: VORACYS

-Pressupost: 5.725,44€ (IVA inclòs)

-Previsió d’inici: 17/08/2015 (durada una setmana)

 

Avinguda d’Antoni Griera:

-Objecte: millorar l’evacuació de les aigües pluvials de la calçada a l’alçada del número 5 de l’avinguda d’Antoni Griera

-Empresa: VORACYS

-Pressupost: 20.366,90€ (IVA inclòs)

-Previsió d’inici: 17/08/2015 (durada dues setmanes)

 

Manteniment de la via pública

Eixample Sud

-Objecte: Obres de millora de l’accessibilitat de l’eixample sud, fase 1

-Empresa: Construcciones Fertres SL

-Pressupost: 60.379,00 € (IVA inclòs)

-Estan en execució i es preveu que finalitzin el 14 d’agost

 

Carrer Villà

-Objecte: Obres d’arranjament de la vorera parell del carrer Villà

-Empresa: Catalana d’Inversió i Construcció Tres S.L

-Pressupost: 178.413,13€ (IVA no inclòs)

-Estan en execució i es preveu finalitzin el 14 d’agost

 

Carrers Sant Josep i Joan Oliver

-Objecte: Obres de soterrament de la instal·lació de telefonia del carrer Sant Josep, Joan Oliver i Mariné.

-Empresa: Construcciones Fertres SL

-Pressupost: 19.509,42 € (IVA no inclòs)

-Estan en execució i es preveu finalitzin el 14 d’agost

 

Estació FGC La Floresta:

-Objecte: Millora del drenatge de la plaça Josep Playà per problemes d’accés d’aigua d’escorrentia a l’estació els dies de pluja.

-Empresa: Fertres

-Pressupost: 25.532,55 € (IVA inclòs)

-Previsió d’inici: Estan en execució i es preveu finalitzin el 14 d’agost

 

Carrer Cerdanya

-Objecte: Obres de pavimentació del tram lateral del carrer Cerdanya

-Empresa: Asfaltos Barcino S.L

-Pressupost: 14.749,00 € (IVA inclòs)

-S’iniciarà i finalitzarà la setmana del 10 d’agost

 

Carrer Sant Josep

-Es preveu l’asfaltat del tram del carrer Sant Josep comprès entre Mariné i Llaceres

-Empresa: Asfaltos Augusta S.L

-Pressupost: Inclòs al pressupost bianual de manteniment d’asfalt

-Previst per a la setmana del 10 d’agost

 

Pont del carrer Victor Hugo

-Objecte: Ampliació d’una de les voreres del pont per a que sigui accessible. Actualment no hi ha cap pas per a que els vianants que puguin creuar el pont i els dos barris queden desconnectats. També s’aprofita aquesta nova vorera per a que sigui utilitzada com a carril bici. (s’elimina el sentit de circulació nord-sud)

-Empresa: Brigada Municipal

-Pressupost aproximat:  18.000 €

-Previsió de finalització: Setmana del 27 d’agost.

 

Equipaments municipals

Masia Torre Blanca

-Objecte: Obres d’insonorització de la sala polivalent de la masia Torreblanca

-Empresa: Ignifugaciones Generales SL

-Pressupost: 69.788,98€ (IVA no inclòs)

-Previsió d’inici: 1 agost

 

ZEM La Guinardera

-Objecte: Obres d’instal·lació d’envà mòbil al nou bar de la ZEM La Guinardera

-Empresa: Construcciones Fertres SL

-Pressupost: 15.106,57€ (IVA inclòs)

-Previsió inici: 27 de juliol

 

Compex Volpelleres Centre

-Objecte: Obres de construcció d’un passatge subterrani que enllaçarà l’aparcament de l’estació dels FGC de Volpelleres amb el complex de Volpelleres Centre per tal que els vianants no hagin de creuar el carrer d’Antoni Bell

-Empresa: PROMUSA

-Estan en execució i es preveu finalitzin a l’octubre

 

Escoles

Pins del Vallès

-Objecte: Adequació de la sala laboratori per a creació d’una aula per a nou grup d’ensenyament. Remodelació dels banys de planta baixa de l’edifici principal. Adequació de sortida per a que sigui accessible i poder-se fer servir també com a via d’evacuació en cas d’incendi

-Empresa: Brigada Municipal

-Pressupost aproximat: 15.000 €

-Previsió de finalització: setmana del 3 d’agost

 

Pi d’en Xandri:

-Objecte: Reposició de les rajoles trencades de la cuina

-Empresa: Brigada d’Obres Municipal

-Pressupost: 1.000 €

 

L’Olivera:

-Objecte: Remodelació dels banys de l’escola per a eliminar els problemes de filtracions i humitats. Substitució de tancaments de pladur per tancaments de paret d’obra i substitució de les canonades d’aigua i connexió de desaigües.

-Empresa: Brigada d’Obres Municipal

-Pressupost: 7.500 €

-Remodelació ja finalitzada

 

Escola Bressol Tricicle:

-Objecte: Reposició de les rajoles trencades de la cuina

-Empresa: Brigada d’Obres Municipal

-Pressupost: 1.000 €

-Reposició ja finalitzada

 

Diverses escoles:

-Objecte: Pintura interior dels següents centres: Joan Maragall, Pins del Vallès, Turó de Can Mates, Escola d’Art, Escola Bressol La Mimosa, Escola Bressol Cavall Fort, Escola Bressol El Niu.

-Empresa: Insyte Instalaciones

-Pressupost: 97.849,94 € (IVA inclòs)

-Previsió de finalització: Actualment, ja s’ha finalitzat Pins del Vallès i Turó de Can Mates. Fins el 7 d’agost es farà el pintat de la resta de centres

 

 

Switch to mobile version