Autor Societat
24 Juliol 2015 a 17:00

Es promou un nou servei de suport a les operacions empresarials internacionals

Cambra de Terrassa promou un servei integral de gestió documental duanera

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa // Foto: Aina Marcobal

La Cambra de Comerç de Terrassa ha iniciat un nou servei de suport a les operacions internacionals adreçat a empreses amb activitat internacional, exportadores i importadores. El servei ha estat concebut amb la idea d’agilitzar els tràmits duaners i de transport i per millorar la logística internacional.

Dissenyat sota un model de gestió integrada, el nou servei ofereix suport en la tramitació, control i seguiment de les gestions duaneres en el procés de despatx de les mercaderies tant a la importació com a l’exportació. La Cambra procedeix a l’execució del servei, facilitant els documents i realitzant els oportuns tràmits davant les autoritats duaneres.

A la vegada, la Cambra ofereix un servei d’assessorament en la contractació i transitaris. Es facilita una selecció de transitaris o transportistes per dur a terme l’organització i execució de tota la cadena logística del transport i generant nous valors en la selecció de proveïdors de transport.

El nou servei integral de gestió documental duanera i d’assessorament i en la contractació de transport internacional i permet a l’empresa disposar en tot moment del control de l’operativa de les seves exportacions i importacions.

 

 

Switch to mobile version