Autor Entitats
9 Juliol 2015 a 14:00

El PAE Sant Cugat ha tramitat des de principis d’any la creació de 37 noves empreses

Es troba en la 4a posició dels PAE de Barcelona

Ajuntament de Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat. // Foto: Joan Murcia

Durant els primers sis mesos de funcionament del Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de l’Ajuntament s’ha tramitat la creació de 37 noves empreses locals, de les quals 32 s’han concretat donant-se d’alta del règim d’autònoms i 5 s’han constituït com a societats limitades.

El PAE és un servei gratuït inclòs a la finestreta única municipal de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE). La seva finalitat és facilitar la creació d’empreses mitjançant la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

Durant el primer trimestre de l’any es van tramitar 17 noves empreses i durant el segon 20 més. pel que es refereix als sectors, 2 són del sector industrial, 5 al comerç, 4 de restauració i 26 de serveis.

En relació als llocs de treball creats, hi ha 32 autònoms i 5 persones s’han constituït amb la forma jurídica de societat limitada.

Amb només sis mesos d’existència el PAE de Sant Cugat ocupa la 4a posició en el rànquing que elabora la Diputació de Barcelona dels punts d’atenció a l’emprenedor de la demarcació de Barcelona d’un llistat de 26 ens públics locals i comarcals. En aquest sentit el tinent d’alcalde d’Economia, Hisenda, Ocupació i Recursos Humans, Carles Brugarolas, considera que aquestes dades són positives i mostren la bona arrencada del servei. Brugarolas destaca l’ambició de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa per fer més conegut aquest servei gratuït que estalvia tràmits i costos en el moment de la constitució de la majoria de nous negocis, cosa que ha de redundar en una major creació d’ocupació al nostre municipi.

El PAE utilitza la xarxa CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), una plataforma de tramitació telemàtica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme que facilita la constitució de l’empresa i la posada en marxa de la idea empresarial. El sistema CIRCE permet crear una empresa minimitzant els temps de tramitació i reduint desplaçaments.

Actualment, des del PAE es poden constituir empreses en tres formes jurídiques: empresari individual, societat limitada nova empresa (SLNE) i societat de responsabilitat limitada (SRL).

Els tràmits que es poden fer a través del PAE són els següents:

  • Tràmits a la Seguretat Social
  • Comunicació de l’inici d’activitat a l’Agència Tributària
  • Sol·licitud del NIF provisional
  • Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  • Inscripció en el Registre Mercantil Provincial
  • Expedició de l’escriptura inscrita
  • Sol·licitud del NIF definitiu de la societat
  • Inscripció de fitxers de caràcter personal a l’Agència Espanyola de protecció de dades
  • Sol·licitud de reserva de marca o nom comercial a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques
  • Comunicació dels contractes de treball al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

Per accedir als serveis del PAE cal enviar un correu electrònic a oae@santcugat.cat. Un cop acceptada la sol·licitud, els emprenedors faran una entrevista amb un tècnic de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa per revisar la documentació del seu projecte de negoci. Tot seguit, des del PAE se’ls donarà cita per realitzar el tràmit d’alta, que es fa en un temps mitjà d’una hora. Tots aquests tràmits són gratuïts.

 

Switch to mobile version