Autor Societat
16 Juny 2015 a 16:00

Les denúncies per maltractaments a gent gran s’estabilitzen

S’han frenat les denúncies en relació a l’any passat

Mossos d'Esquadra

Mossos d’Esquadra //Foto: Joan Murcia

Durant els cinc primers mesos de l’any s’han mantingut estables les denúncies interposades per persones majors de 65 anys víctimes de maltractaments vers l’any passat. L’aprovació del Pla integral de seguretat per a les persones grans per part del Departament d’Interior ha contribuït a l’estabilització. El Pla s’ha impulsat per garantir la dignificació d’aquest sector i impulsar el paper actiu de les persones grans en la societat. Aquest Pla està sent seguit per altres països d’Europa.

Al 2014 es van instruir 2.508 casos de persones majors de 65 anys que havien patit maltractaments en l’àmbit familiar, amenaces, lesions i violència física i/o psíquica. L’any 2013 es va registrar un augment del 10,6%, passant dels 2.267 casos denunciats. Enguany aquesta tendència a l’alça s’ha mitigat. Els Mossos d’Esquadra han instruït, fins el maig, 935 casos per maltractaments, lesions i amenaces.

Les detencions a l’any 2014 van ser de 597, situant-se un 6,6% per sobre de l’any anterior. Al 2015, fins el mes de maig, el nombre de detencions és de 208. La major part dels autors de maltractaments són cònjuges, fills i descendents, coneguts o cuidadors.

L’any passat els Mossos d’Esquadra van impartir xerrades amb consells de seguretat i prevenció de maltractaments, hi van assistir uns 1.449, aquest anys han assistit unes 777 persones.

Al llarg de l’any 2014 es va realitzar la formació de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en “Sensibilització i detecció de maltractaments vers les persones grans”. La formació va abastar afectius de les nou regions policials. El total d’agents formats han estat 315 .

Es va iniciar la creació d’un formulari de Sospita de Maltractament amb 21 preguntes per poder detectar situacions de maltractament a les persones grans. El formulari consisteix en que una vegada detectada la situació de risc es dóna un avis al Grup d’Atenció a la Víctima de referència que fa un seguiment acurat del cas.

També s’han signat dos convenis de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i amb la Diputació de Girona. Gràcies a aquest els mossos d’esquadra han realitzat una formació ala treballadors dels serveis de teleassistència a la gent gran i els professionals formats donen consells de seguretat a les persones grans a les quals donen servei.

Des de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra s’ha potenciat el treball transversal amb el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Switch to mobile version