Autor Economia
21 Juny 2015 a 18:00

L’economia catalana creix un 2,6% interanual

Els resultats són del primer trimestre de l’any

Producte interior brut a Catalunya. Base 2008 // Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement.

Producte interior brut a Catalunya. Base 2008 // Font: Idescat i Departament d’Economia i Coneixement.

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un augment interanual del 2,6% el primer trimestre del 2015, fet que implica una important acceleració en el ritme d’activitat de l’economia catalana, que mostra creixements positius des de finals del 2013. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el conjunt de l’economia catalana creix impulsada per l’evolució positiva de la demanda interna, que experimenta un creixement del 2,9% interanual, mentre que la contribució al creixement del saldo exterior ha estat neutra en el període.
En aquest primer trimestre de l’any, la taxa interanual de creixement del PIB català ha estat una dècima inferior a l’espanyola, però supera el creixement mitjà del conjunt de la Unió Europea (UE-28), de l’1,5%. En termes intertrimestrals, el PIB de Catalunya ha augmentat un 1,1%, variació que supera en dues dècimes la dada espanyola.
D’aquesta manera s’encadenen 8 trimestres consecutius de creixement positiu. Pel que fa a l’agregat de la UE-28, l’increment trimestral registrat ha estat del 0,5% en el mateix període. Així doncs, el primer trimestre del 2015 el PIB català ha crescut a un ritme superior al del conjunt de la UE, tant en termes interanuals com intertrimestrals.
Switch to mobile version