Autor Societat
14 Juny 2015 a 12:30

La indústria catalana reduïrà en un 9,5% el seu consum energètic

Ho farà durant els pròxims 5 anys

El Conseller Felip Puig // Imatge extreta del web Matadepera.cat

El Conseller Felip Puig // Imatge extreta del web Matadepera.cat

Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació, va presentar el passat divendres el Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya, que té per objectiu la reducció del consum del sector en un 9,5% l’any 2020 i la disminució de la seva intensitat energètica per millorar-ne la competitivitat. Puig va destacar la necessitat d’aquest paquet d’actuacions “perquè el grau d’obertura internacional de la nostra economia ens obliga a reflexionar sobre un dels principals factors productius, que és l’energia”. En aquest sentit, el conseller va recordar que “la reforma del sector energètic dificulta la competitivitat de les empreses catalanes. Cal una contrareforma”, i va assegurar que, a dia d’avui, “els costos energètics són un factor de pèrdua de competitivitat i de capacitat d’atracció d’inversions internacionals per a l’economia catalana”.

El document preveu la posada en marxa de mesures executives dirigides al gruix del sector manufacturer, com un Pla Renova’t d’equips transversals industrials, un programa d’incentius econòmics a les inversions en eficiència energètica, actuacions en matèria d’assessorament i formació en la gestió energètica en empreses o la difusió de noves tecnologies. També inclou actuacions de caràcter específic, un pla per a l’aplicació de la biomassa i l’energia solar tèrmica a la indústria o mecanismes per a la transferència de coneixement entre empreses, entre d’altres.

Aquestes mesures executives aniran acompanyades d’altres actuacions destinades a millorar el coneixement sobre el consum energètic al sector industrial i estudis per a l’aprofundiment en les oportunitats de millora energètica per cada subsector d’activitat. També s’establiran accions per millorar la interlocució amb el sector, com el programa I+GEC (de suport a les empreses industrials de gran consum) o la posada en marxa del portal electrònic Energia-Indústria (que faciliti la relació amb els establiments industrials petits i mitjans).

El Pla serà de caràcter participatiu i durant als mesos d’estiu s’acabaran de definir d’acord amb les pròpies indústries i amb les seves associacions sectorials. D’aquesta manera, es pretén donar respostes per afrontar les problemàtiques reals de la indústria en l’àmbit de l’energia. El Pla estarà pilotat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), que treballarà en coordinació amb els principals agents, entitats i associacions del sector. El Pla també estableix que la Generalitat vetlli per establir un marc general d’actuació favorable a l’eficiència energètica mitjançant la millora de factors externs a la indústria.

L’objectiu del Pla és assolir una reducció del 4,7% de la intensitat energètica de la indústria catalana l’any 2020, és a dir, aconseguir que els més de 24.000 establiments industrials registrats a Catalunya produeixin més consumint menys energia. Partint d’un consum de 3.865 ktep (milers de tones equivalents de petroli) anuals l’any 2012, les previsions indiquen que el 2020 la indústria catalana consumiria 4.256 ktep sense l’aplicació de cap mesura d’eficiència energètica. La posada en marxa del Pla d’Acció pretén reduir aquesta xifra fins als 3.852 ktep, un 9,5% menys.
Switch to mobile version