Autor Ensenyament
6 Juny 2015 a 13:00

El dimarts 9 de juny comencen les PAU

Més de 32.000 estudiants es presenten aquest any

Estudiants // Imatge del web iec.cat

Estudiants // Imatge del web iec.cat

Més de 32.000 estudiants es presentaran a partir de dimarts a les proves d’accés a la universitat (PAU) i s’examinaran en la fase específica. Les proves seran els pròxims dies 9, 10 i 11 de juny en horari de matí i tarda. Del total d’alumnes matriculats, 25.907 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat enguany el batxillerat; 2.329 són estudiants amb matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys amb o sense PAU); i 3.086 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants. En la fase general, els alumnes s’examinaran de 4 matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia) i una matèria de modalitat. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. La validesa d’aquesta qualificació és indefinida.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de Cicle Formatius de Grau Superior, els alumnes poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. Les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys. Enguany el tribunal únic per a tot Catalunya, ubicat a Barcelona i en el qual s’examina  l’alumnat que en el batxillerat ha seguit un pla individualitzat vinculat al trastorn d’aprenentatge de dislèxia, acollirà un total de 312 alumnes.

A més, per segon any, coincidint amb les PAU, 838 alumnes procedents de matrícula lliure (batxillerat anterior a 2015) i de cicles formatius de grau superior realitzaran la prova d’aptitud personal (una prova de Llengua catalana i una prova de Llengua castellana) per accedir als graus en Educació infantil i primària. L’alumnat que s’examina de Fase general de les PAU pot complir el requisit d’aquesta prova d’aptitud personal (PAP) amb les corresponents matèries de Llengua i literatura catalana i de Llengua i literatura castellana de les PAU.

Hi haurà 150 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 18 poblacions: Barcelona, Vic, Bellaterra, Sabadell, Igualada, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Mataró, Canet de Mar, Girona, Olot, Figueres, Lleida, La Seu d’Urgell, Tarragona, Reus i Tortosa. Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 26 de juny per internet al portal https://accesnet.gencat.cat. Per primera vegada, en el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Tots els estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.

Switch to mobile version