Autor Política
29 Maig 2015 a 9:00

La Generalitat i la Diputació de Barcelona signen un conveni en matèria d’incendis

Més coordinació i optimització de recursos

El conveni en matèria d'incendis entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona té la vigència d'un any

El conveni en matèria d’incendis entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona té la vigència d’un any // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

El passat dimarts 27 de maig, el conseller d’Interior, Ramon Espadaler; el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí; i el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve; van signar un conveni en matèria d’incendis forestals per col·laborar en matèria de prevenció i extinció i establir els mecanismes de comunicació necessaris.

Amb aquest conveni es pretén millorar la coordinació i els procediments i protocols vinculats a un grup de treball d’estratègies de prevenció i extinció. Es tracta d’una renovació del darrer conveni en matèria d’incendis signat l’any 2005 entre la Generalitat i la Diputació, per tal de fer una actualització dels acords ja assolits. A més, també es redefiniran altres acords i es deixarà la porta oberta a la incorporació perquè s’hi sumin d’altres institucions públiques, com està fent la mateixa Diputació de Barcelona des de fa anys.

Cal destacar la creació d’una Comissió de Coordinació i seguiment, formada per garantir el bon funcionament del conveni, formada pel director general del Medi Natural i Biodiversitat, el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, el director general de Protecció Civil, i el diputat delegat en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió formarà o incorporarà, d’acord amb les seves necessitats i amb tècnics de les institucions signants, grups de treball per al seu assessorament i suport.

El conveni fixa una sèrie d’objectius comuns en les estratègies de prevenció i extinció d’incendis. Pel que fa a la prevenció, s’establirà un pla de vigilància d’incendis unificat entre la Generalitat i la Diputació adequat al perill d’incendi actual, per tal de coordinar les actuacions diàries de prevenció; d’aquesta manera es preveu garantir la detecció ràpida d’incendis i la dissuasió de conductes de risc, alhora que evitar el solapament i duplicitat de les accions i optimitzar així els recursos públics.

El foment de la gestió forestal com a mesura preventiva i la participació de la societat també seran fonamentals. Especialment les Agrupacions de Defensa Forestal i Administracions locals en la planificació i l’execució dels programes de prevenció. També hi haurà una atenció especial al voltant de les urbanitzacions, la prevenció en aquestes zones i l’evacuació.

Pel que fa a les estratègies d’extinció, la màxima prioritat és garantir la seguretat de les persones i els equips que intervenen, així com també dels béns afectats. El conveni continuarà treballant per establir els procediments operatius conjunts en base a les previsions del Pla especial d’emergències per incendis forestals (INFOCAT).

A més, també es preveu l’intercanvi d’informació i base de dades. D’aquesta manera, la Generalitat i la Diputació conviden a la ciutadania a participar a les reunions sobre incendis forestals que organitzin o promoguin. L’objectiu és trametre i compartir aquesta informació usant un únic procediment de recollida de dades.

Aquest conveni té una vigència d’un any a partir de la seva signatura, i quedarà automàticament prorrogat per períodes successius d’un any.

Switch to mobile version