Autor Ensenyament
13 Maig 2015 a 12:00

El Consell Comarcal adjudica el servei de transport escolar per als propers dos cursos

Transport Escolar // Imatge del web del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Transport Escolar // Imatge del web del Consell Comarcal del Vallès Occidental

El Consell Comarcal ha aprovat l’adjudicació de 16 dels 22 lots del servei de transport escolar obligatoris i no obligatoris pels propers cursos 2015-2016 i 2016-2017, amb possibilitat de pròrroga pel curs 2017-2018. En total, el valor dels contractes és de 4.511.119,29 euros, IVA exclòs.

Els criteris avaluables de forma automàtica, vinculats a l’objecte del contracte, que han utilitzat de base per a l’adjudicació dels contractes són l’oferta econòmica, l’antiguitat dels vehicles que realitzaran el servei, i la disposició de mesures de seguretat.

En total, s’han avaluat 37 ofertes presentades per 9 empreses declarades aptes per a participar en el procediment administratiu de contractació del servei de transport escolar obligatori i no obligatori del Vallès Occidental.

Pel què fa als 6 lots restants, el Ple comarcal delega la seva adjudicació a la Comissió permanent, que està previst que la realitzi al llarg de la primera quinzena de juny.

El dilluns 14 de setembre, data d’inici del curs 2015-2016, els nous adjudicataris iniciaran el contracte del servei de transport escolar adreçat als alumnes de 34 centres educatius, ubicats als municipis de Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda, Santmenat, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls. Cal dir però, que els alumnes provenen de tots les municipis de la comarca.

Switch to mobile version