Autor Economia
7 Maig 2015 a 9:00

BBVA preveu que l’economia creixi el 3% i un milió d’ocupacions en dos anys

L’Estat no complirà el dèficit en 2015

Chistian Terribas, director Territorial de BBVA Catalunya, durant la presentació de l'informe Situación España per BBVA Reseach //  Foto: Joan Murcia

Christian Terribas, director Territorial de BBVA Catalunya, durant la presentació de l’informe Situación España per BBVA Research // Foto: Joan Murcia

BBVA Research va presentar aquest dimarts passat a Barcelona l’informe ‘Situación España’, que estima que l’economia espanyola ha accelerat el seu ritme de creixement, mentre que els riscos a la baixa segueixen sense materialitzar-se.

El servei d’estudis del BBVA augura que la taxa d’atur se situarà per sota del 20% en 2016, i prediu que que l’economia creixi el 3% .  El sector públic tancarà l’any, segons el banc, dues desenes per sobre de l’objectiu de dèficit acordat amb Brussel·les.

BBVA Research estima que l’economia espanyola ha accelerat el seu ritme de creixement i ha millorat els seus fonamentals, mentre els riscos a la baixa segueixen sense materialitzar-se, segons se n’extreu de l’informe ‘Situación España’ presentat aquest dimarts a la Ciutat Comtal per Jorge Sicília, economista cap del Grup BBVA, i Rafael Doménech, economista cap d’Economías Desarrolladas de BBVA Research.

Aquesta situació ha permès el BBVA revisar a l’alça la previsió de creixement del PIB fins al 3% en 2015 (que són tres desenes més del previst en l’anterior informe) i mantenir que l’economia continuarà avançant per sobre de la seva tendència durant 2016. Així mateix, el dinamisme esperat de l’economia contribuirà a incrementar l’ocupació del sector privat i a reduir la taxa de desocupació durant el proper bienni.

L’informe ‘Situación España’ adverteix que durant els propers trimestres podria observar-se certa moderació del creixement, relacionada amb l’esgotament de l’impuls de factors que continuen recolzant la demanda interna en el curt termini. I adverteix que, de no materialitzar-se alguns dels riscos relacionats amb la incertesa geopolítica, o si bé  les polítiques tinguessin un impacte sobre l’activitat major que l’esperat, el biaix sobre les previsions seria a l’alça.

L’avanç de la Comptabilitat Nacional del primer trimestre va confirmar l’acceleració de l’activitat ja prevista en l’anterior edició de ‘Situación España’. La tendència de les dades recents suggereix que el creixement trimestral podria ser que s’accelerés fins a nivells – fins i tot-  per sobre del 1% durant el segon trimestre, una mica més del previst fa tres mesos.

BBVA Research subratlla que els “vents de cua”, que ja es destacaven fa un trimestre  – i que continuaran recolzant la recuperació domèstica durant els següents mesos –  han intensificat la seva força. En concret, l’economia dels principals socis comercials del país ha tingut un comportament una mica millor de l’esperat, la qual cosa es reflecteix en una revisió a l’alça de les previsions de creixement del PIB de la UEM per 2015 fins a l’1,6%, que s’accelerarà fins al 2,2% en 2016.

Riscos sobre l’escenari econòmic

No obstant això, existeixen riscos sobre aquest escenari, segons BBVA Research. En primer lloc, al fort dinamisme que han mostrat les exportacions de serveis, sobretot pel turisme, no s’ha sumat les vendes de béns a l’exterior. Encara que s’assumeix que l’estancament serà transitori, existeix el risc que davant el creixement de la demanda interna el procés d’internacionalització es pugui ralentir.

En segon lloc, un dels reptes més importants de l’economia espanyola durant els propers anys és el d‘augmentar la inversió, al mateix temps que es redueix l’endeutament amb la resta del món. Per a això, a més de l’entrada d’inversió estrangera directa, es necessita un increment de l’estalvi domèstic.

BBVA Research explica que, si be el sector privat ha  reduït el seu estancament amb la resta del món, el sector públic ha continuat endeutant-se. Més encara, existeix l’evidència que el procés de consolidació fiscal està recolzant-se actualment més en la recuperació econòmica i menys en l’aplicació de mitjanes discrecionals.

Donat el sistema de finançament autonòmic, en 2014 les comunitats autònomes no han pogut beneficiar-se plenament de l’augment de la recaptació i, davant l’absència de mesures compensatòries per part de la despesa, han augmentat el seu dèficit i incomplit els objectius fixats.

És important que existeixin plans a mitjà termini, amb objectius creïbles per tipus d’administració i amb mesures que minimitzin l’impacte sobre el creixement i la provisió de serveis socials, a més de que l’execució pressupostària sigui rigorosa”, es subratlla a l’estudi del BBVA Research.

I, encara que els riscos de caràcter geopolític semblen no estar tenint un impacte sobre les decisions de consum i inversió de famílies i empreses, o sobre els costos de finançament de l’economia, no hi ha garantia que això es perllongui en el temps indefinidament.

Taxa d’atur propera al 20%

En aquest context de millora, BBVA Research preveu una creació neta d’ocupació lleugerament per sobre del milió de llocs de treball en 2015 i 2016, amb una reducció de la taxa d’atur que se situaria entorn del 20% al final de l’horitzó de previsió.

Quant al consum privat, la despesa de les llars hauria tornat a créixer en el primer trimestre de 2015.  La renda disponible de les famílies s’hauria vist afavorida per la creació d’ocupació i la reforma de l’IRPF. A més, els indicadors de la inversió en habitatge van créixer per quart trimestre consecutiu i van mantenir la tendència de recuperació en el primer trimestre de 2015.

BBVA Research també assenyala que, malgrat la depreciació de l’euro i la reducció de costos induïda pel preu del petroli, la desigual evolució del creixement mundial hauria donat pas a un pràctic estancament de les exportacions de béns en el primer trimestre. En contrapartida, el comportament dels serveis va fer palanca en les exportacions totals, amb un creixement del 0,5% respecte al primer trimestre.

Els fluxos de crèdit, en el llindar de la recuperació

BBVA Research sosté que les noves operacions de crèdit, no l’estoc, són les rellevants a l’hora de recolzar la recuperació econòmica. El nou finançament a pimes segueix evolucionant positivament i va mostrar un creixement interanual (acumulat del primer trimestre de 2015 enfront del de 2014) del 9,9% en el primer trimestre, mentre que el nou finançament a les llars va continuar registrant signes de robustesa en créixer un 15,8% a/a.

Així mateix, les previsions de BBVA Research apunten cap a una estabilització dels preus del petroli per al bienni 2015-2016 a l’entorn dels 68 dòlars per barril que, de complir-se, aportarien en mitjana una mica més de set desenes al creixement de l’economia espanyola.

D’altra banda, la recuperació de l’activitat i la millora dels costos de finançament continuaran donant marge per implementar una política fiscal lleugerament expansiva en el curt termini. D’aquesta manera, s’espera que en 2015 el consum públic creixi 0,8% en termes reals i la inversió en construcció no residencial ho faci entorn del 4,1%.

BBVA Research també assenyala que, encara que les expectatives d’inflació es mantenen per sota de l’objectiu de l’autoritat monetària, tant a Espanya com a Europa els preus seguiran una trajectòria clarament ascendent al llarg del present bienni, fins a aconseguir, respectivament, l’1,4% i l‘1,3% en mitjana en 2016.

Finalment, el servei d’estudis de BBVA destaca que la política fiscal de 2015 i 2016 estarà condicionada per la rebaixa impositiva en vigor des de gener de 2015, cosa que suposarà un impuls  al creixement. Pel 2015, s’espera que el cicle econòmic continuï corregint la deterioració fiscal, tant per l’efecte dels estabilitzadors automàtics com per una menor pressió de la càrrega dels interessos i de les prestacions socials.

Juntament a això, l’impacte de les polítiques expansives engegades situarà el dèficit en 2015 entorn del 4,4% del PIB, per sobre de l’objectiu del 4,2% per a l’any. Quant a l’any 2016, es preveu que el cicle econòmic continuï corregint la deterioració en els comptes públics, de tal forma que, en un escenari sense canvis en la política fiscal, el dèficit d’aquest any es reduiria fins al 3%.

En conclusió, un escarit compendi de l’estudi podria ser:

  • – La recuperació de l’economia espanyola s’accelera, recolzada en factors interns i externs
    – Entre 2015 i 2016 es crearan més d’un milió d’ocupacions, però els desequilibris del mercat de treball segueixen sent rellevants
    – Una reforma que fomentés la contractació indefinida tindria efectes positius sobre l’activitat, l’ocupació, la taxa d’atur i l’equitat
    – Per impulsar la productivitat és necessària apostar decididament per les millores en innovació i capital humà

Es pot descarregar des d’aquí l’informe original complert “Situación España, primer trimestre 2015 publicat per BBVA Research

Switch to mobile version