Autor Economia
24 Març 2015 a 16:00

Reempresa salva 413 empreses i 1.500 llocs de treball en quatre anys

Un creixement exponencial

Reunió de Reempresa amb les seves entitats col·laboradores a principis d'aquest mes

Reunió de Reempresa amb les seves entitats col·laboradores aquest mes // Imatge cedida per la Cecot

Ahir a la tarda, el Centre de Reempresa de Catalunya va presentar el balanç de la gestió realitzada des que es va posar en marxa al 2011 i fins el primer trimestre d’enguany, al Palau de la Generalitat de Catalunya.

Antoni Abad, president del Centre de Reempresa de Catalunya i de la patronal Cecot va afirmar que el resultat de la gestió – realitzada en col·laboració amb més d’una vuitantena d’entitats locals, provincials i autonòmiques, i més de vint organitzacions empresarials, col·legis professionals i entitats socials – “és  més que positiu”.

Abad va explicar que “l’equip que composa Reempresa està aconseguint salvaguardar una mitjana de 4,16 empreses catalanes per setmana durant aquest primer trimestre i, tal i com demostren les dades de gestió, exemplifica un model de cooperació públic-privada efectiu i viable”, i va afegir que “els anys 2013 i 2014 han estat anys especialment intensos en quant a l’expansió territorial de la Reempresa i de consolidació de processos i metodologies que ens fan arribar a la conclusió de que hem estat capaços de crear un mercat estructurat de la compra-venda de negocis petits a Catalunya”.

Una de les dades més destacables del balanç és que el 89% del total de les reempreses d’èxit s’han fet a tercers. Aquest fet apunta que sense un mercat estructura com el de Reempresa, que actua com a punt de trobada entre cedents i reemprenedors per a la comunió d’oferta i demanda, el volum de transaccions hagués estat inferior. No obstant això, un 7,25% de les empreses d’èxit han estat adquirides pels treballadors, un 3,44% han estat comprades per un familiar i només el 0,38% dels casos han estat adquirides per socis.

Albert Colomer, director del Centre de Reempresa de Catalunya ha confirmat que “l’objectiu del Centre de Reempresa de Catalunya és acompanyar, assessorar i aconseguir salvaguardar mil empreses catalanes abans de l’any 2016”. En aquest sentit ha explicat que s’insistirà en la campanya sota el tema #salvem1000empreses pels canals habituals de difusió del Centre de Reempresa, així com també amb l’ajut de totes les entitats que presten el servei i el recolzen.

De totes les accions empreses durant aquests quatre anys, cal destacar els eixos de treball i les fites aconseguides els dos darrers anys. A finals del 2014, la Confederació de Comerç de Catalunya i la Cecot van signar un acord de col·laboració que permet reforçar i impulsar la consolidació d’un mercat estructurat de compra-venta de negocis petits en l’àmbit del comerç.

L’any passat també va suposar un any de treball i posicionament a nivell europeu. En aquest sentit, el Centre de Reempresa de Catalunya forma part del Board of Directors de l’associació europea Transeo, sent-ne l’únic membre espanyol des del 2012. El Centre també participa en el Grup d’Experts en matèria de Business Transfer, convocats per la Comissió Europea, i al mes de juny es va presentar com a exemple de bona pràctica a la reunió de la SME Envoy Network celebrada a Madrid.

Enguany, la Unió Europea ha escollit Reempresa per definir els estàndards de qualitat per a la creació de plataformes de transmissió d’empreses més eficients, i establir la llavor del futur mercat europeu a través de la connexió de les plataformes que operen actualment al continent. Aquesta tasca es desenvoluparà al llarg de tot aquest any sota el nom de EU4BT “Engaging users for business transfer”.

A més, aquest 2015, el Centre de Reempresa de Catalunya, ha presentat a Tarragona el primer Mercat Sectorial fruit del conveni signat amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per impulsar la implantació sectorial del propi Centre i estructurar el mercat de la compra-venta de petites i mitjanes empreses a Catalunya. D’aquesta manera, es pretén unificar la política en matèria de transmissió d’empreses, d’acord amb les directrius de l’Entrepreneurship 2020.

Fins ara hi ha hagut una evolució exponencial del projecte, l’any 2011 es van realitzar 13 reempreses d’èxit amb una inversió induïda d’1.154.500€; l’any 2012  es van aconseguir 57 reempreses d’èxit amb una inversió de 2.891.640€; l’any 2013 es van aconseguir 101 reempreses d’èxit amb 3.814.895€ d’inversió induïda; l’any 2014, 196 reempreses d’èxit amb una inversió de 11.058.395€; i en el primer trimestre d’aquest 2015 s’han aconseguit 46 reempreses d’èxit.

Des del començament del projecte doncs, la Reempresa ha assolit un total de 413 reempreses d’èxit que han suposat una inversió induïda de més de 20.500.000€, i la conservació de 1.500 llocs de treball.

La província de Barcelona continua concentrant el major número de reempreses d’èxit, un 77%, seguida de Girona amb un 10%, Tarragona amb un 6,5% i Lleida amb un altre 6,5%. Pel que fa a la inversió induïda es concentra en un 84’5% a la província de Barcelona, en un 7,5% a la de Girona, en un 4% a Lleida i es manté també en un 4% a Tarragona.

El sector del comerç suposa el 35% dels casos de reimpresa d’èxit, els Serveis concentra el 31%, l’Hosteleria un 28%, i la Indústria el 6%. En relació a la inversió induïda segons el sector, el Comerç és el que en genera més amb un 33%, seguit pel 32% dels Serveis, el 17% de la Indústria, i el 18% de l’Hosteleria. En funció del sector al que pertany la reempresa té un preu mig diferent. Les que tenen un cost més elevat són les del sector de la Indústria, amb una mitjana de 144.137€ de preu de cessió. El Comerç té un preu de cessió mig de 48.514€, els Serveis de 53.627€, i la Hosteleria de 32.231€.

Reempresa ha assessorat, des del 2011, 2.160 empreses cedents de les quals el 58% són homes, i el 42% dones, i pràcticament la meitat tenen entre 31 i 50 anys. El sector Serveis i Comerç acumulen un 32,52% i un 35,57% respectivament de l’oferta de cessió, seguit per l’Hosteleria amb un 20,04%, i l’Industria amb un 8,22%. La motivació més habitual sol ser la jubilació en un 29,11% dels casos, seguida de motius personals amb un 12,73%, canvi de professió en un 12,18%, canvi de domicili en el 9,38% dels casos, i per motius de salut en un 6,94%.

En relació al perfil dels reemprenadors – fins a 3.000 acumulats atesos per Reempresa des de 2011 – aquest varia respecte al dels cedents. Acostumen a ser homes en un 68% i dones en un 32%. El 62,73% tenen entre 31 i 50 anys, i en un 21,86% entre 51 i 60 anys. Aquesta xifra apunta que les persones properes als 50 anys que no troben ocupació per part de tercers opten per la via de l’autoocupació. El 31,88% dels reemprenedors opten pel sector dels Serveis, un 25,35% pel Comerç, un 19,21% per l’Hosteleria, i un 16,86% pel sector Industrial.

Amb aquest balanç, Reempresa valida la seva aposta per la creació i consolidació d’un mercat ben estructurat, definit i formal per a la reempresa d’empreses on es pugui trobar oferta i demanda, i on s’ofereixi un entorn amb garanties tant pels cedents com pels reemprenedors; i el seu objectiu d’evitar la desaparició d’un gran nombre d’empreses per tal de mantenir un equilibri econòmic i fomentar el teixit empresarial català.

Switch to mobile version