Autor Societat
16 Febrer 2015 a 16:00

La Seguretat Pública vista pels ulls de les persones grans

Els vells seran el 30,8% de la població catalana l’any 2051

Senyal amb gent gran // Imatge del web de CatSalut de la Generalitat de Catalunya

Senyal amb gent gran // Imatge del web de CatSalut de la Generalitat de Catalunya

L‘Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya 2014 s’ha centrat enguany en analitzar la percepció de seguretat de les persones grans. Aquesta orientació s’emmarca en el Pla integral de seguretat per a les persones grans, un pla pioner a Europa aprovat pel Govern de la Generalitat el passat desembre del 2014.

La seguretat de les persones és un dret essencial que s’ha de garantir, però encara ha de ser molt més gran quan es tracta de col·lectius vulnerables, com la gent gran. A Catalunya, la població de més de 64 anys constituïa el 14,6% del total l’any 1991 i, d’acord amb les projeccions de l’Institut d’Estadística de Catalunya constituirà el 30,8% de la població catalana cap a l’any 2051.

L’enquesta té per objectiu conèixer la realitat de les persones grans per orientar els esforços en la direcció adequada, on es desprén que el maltractament a la gent gran és un problema de valors que cal estudiar i analitzar: sovint les persones que són objecte de maltractament no ho perceben com a tal.

L’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya 2014 s’ha centrat en analitzar la percepció de seguretat de les persones grans. El Departament d’Interior ha presentat l’Enquesta, que enguany se centra en el col·lectiu de la gent gran i s’emmarca dins el Pla integral de Seguretat de les persones grans, un dels objectius prioritaris del Govern.

Les últimes enquestes realitzades mostraven que, si bé a Catalunya les dades delinqüencials estan disminuint, aquest descens no s’està produint de la mateixa manera en les persones grans sinó que presenten un augment de la victimització. Per aquest motiu, es va decidir impulsar una enquesta específica sobre aquest col·lectiu de cara a intensificar els esforços per reduir o eradicar els maltractaments, abusos, fraus o altres formes de victimització que pateixen les persones grans.

Resultats de l’enquesta

L’enquesta inclou, entre altres dades, els resultats sobre victimització, negligències, abusos patrimonials i/o psicològics i amenaces i abusos físics, amb l’objectiu de reduir el grau d’ocultació dels il·lícits penals que tenen com a víctima a les persones grans.

 • • El 95,2% de les persones grans consideren que reben un tracte bo o molt bo per part de les persones del seu entorn.
 • 86,1% dels enquestats no tenen por de ser objecte de maltractaments en un futur.
 • 3,9% dels enquestats no ha estat víctima de cap delicte ni de cap estafa i el 95,6% no coneixen cap cas de maltractament.
 • • Un 0,8% de les persones grans a Catalunya diuen haver patit maltractaments per part de les persones del seu entorn i un 2’1% es troben en situació de risc.
 • • El nombre de casos denunciats no arriba al 10%. Cal treballar per fer aflorar la realitat, com es va fer dècades enllà amb la violència de gènere masclista
 • • El risc de patir maltractaments augmenta amb l’edat el baix nivell d’estudis, les dificultats econòmiques i l’aïllament.
 • • Si bé en termes generals, els il·lícits penals coneguts estan disminuint, els il·lícits que afecten a majors de 65 anys no ho fan en la mateixa proporció.
 • • Els principals causants de les accions negatives (abusos, maltractaments o delictes) son: els fills (26,8%), altres familiars (24,00%) i amics i coneguts (19,9%).
Dona d'edat avançada // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya.

Dona d’edat avançada // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya.

El Pla integral de Seguretat de les persones grans, un pla pioner

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla integral de seguretat per a les persones grans el passat 9 de desembre de 2014.  És el primer pla d’aquestes característiques que s’impulsa a Europa i ja ha despertat l’interès de països com ara França, Itàlia o Portugal, que el seguiran de prop d’a prop per valorar la seva implantació.

El Pla pretén donar una resposta integral i coordinada, en col•laboració amb institucions i agents socials, per garantir una atenció de qualitat a un col•lectiu vulnerable que cada cop representa una part més important de la població. Dins aquest marc, s’ha fet l’enquesta de seguretat pública de 2014  dedicada a la gent gran, que ha estat el primer gran estudi sobre la seguretat d’aquest col•lectiu, que permetrà fer emergir la incidència real de delictes i accidents.

Conclusions i accions de treball per millorar la seguretat de les persones grans

 • • S’ha de situar a l’agenda política la seguretat de la gent gran, per això és una acció prioritària del Govern de la Generalitat de Catalunya.

  • El Govern creu necessàries reformes legislatives per donar resposta a situacions de maltractament en aquest grup de població.

  • S’està potenciant la coordinació en el sí de la pròpia Administració entre serveis socials, cos de Mossos d’Esquadra, Policies Locals i ajuntaments.

  • S’està treballant la prevenció en l’àmbit de la formació, de l’educació, dels valors, i també amb totes aquelles mesures reactives que evitin els maltractaments.

  • Cal reivindicar  la necessitat que hi hagi fiscals i jutjats especialitzats, com passa amb els menors i amb la violència masclista i amb els casos d’odi i discriminació.

Switch to mobile version